• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Lokalt uppmärksammat ärende

Den 15 november fick vi kritik via sociala media i anslutning till en verksamhet i Skåne. Ärendet är nu utrett och vi har framfört vår ursäkt till kursledaren och kursdeltagarna.

I uppföljningen av ett ärende kopplat till en kursverksamhet vi bedriver i Östra Göinge kommun står det klart att vi brustit i kommunikation med vår kursledare och vi beklagar verkligen detta. Vi har i samtal med kursledaren framfört vår ursäkt.

Vi har också kontaktat alla berörda kursdeltagare i syfte att be dem om ursäkt för vad som hänt och samarbetar med vår kursledare för att säkerställa alla deltagares välbefinnande.

I samråd med kursledaren har vi beslutat oss för att byta lokal och kursverksamheten kommer på så sätt kunna slutföras som planerat.

Dialog pågår också med berörd samarbetspart som är kopplad till de kurslokaler där verksamheten ägt rum för att säkerställa att Studiefrämjandets värdegrund och människosyn gäller i all verksamhet som vi ansvarar för.

Genom att följa upp händelsen noggrant vill vi säkerställa att något liknande inte riskerar att hända igen. Alla medarbetare och deltagare i Studiefrämjandet ska alltid behandlas med största respekt utifrån vår värdegrund och människosyn.

Vår människosyn lyder: 
Studiefrämjandet står upp för alla människors lika värde. Vi är inkluderande och hävdar allas rätt att vara sig själva. Vi litar på människan och tror på den positiva kraften i samtal och möten med andra. I folkbildningen lär vi och reflekterar tillsammans, med stort utrymme och acceptans för att tänka och tycka olika.

Olivia Malmqvist Teamchef Samhälle