• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Nationellt projekt ska ge en givande asyltid

Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan sex studieförbund: Studiefrämjandet, ABF, Bilda, Medborgarskolan, Ibn Rushd och Sensus. Studieförbundet Ibn Rushd är projektägare som ska ta fram metoder, material och en vidareutbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte kan läsa och skriva. 

Studieförbunden har identifierat ett behov av särskilda insatser för vuxna asylsökande som har kort eller ingen skolbakgrund. De som inte lärt sig läsa och skriva som barn har speciella inlärningsförutsättningar. För att kunna möta deras behov tas särskilda material och metoder tas fram i ALFA  Svenska för alla. Dessutom kommer cirkelledare verksamma i studieförbundens asylverksamhet att vidareutbildas inom området.

Projektet pågår från september 2019 till december 2020. Det finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för det som kallas TIA, Tidiga insatser för asylsökande.

Ett mål med projektet är att bidra till en bra start för asylsökande som saknar grundläggande litteracitet. För dem som har den längsta vägen till en etablering i arbets- och samhällslivet är det extra viktigt att asyltiden används på ett meningsfullt sätt.

Läs mer: Pressmeddelande om projektet ALFA - Svenska för alla