• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiefrämjandet avslutar samarbetet med CSB

Studiefrämjandet har valt att avsluta samarbetet med föreningen Centrum för Sekulär Bildning (CSB) i Stockholm.

Beslutet är grundat utifrån en samlad bedömning att vårens genomförda och höstens föreslagna programinnehåll med inbjudna föreläsare inte till fullo är förenlig med Studiefrämjandets värdegrund och stadgar.

Trots en uttalad önskan från Studiefrämjandet att utifrån ett folkbildningsperspektiv gemensamt bredda programinnehållet förändrades inte upplägget eller inriktningen inför höstens program, varefter beslut tagits att avsluta samarbetet. Studiefrämjandet ansvarar för all den verksamhet vi anordnar, oavsett om det är i samverkan med en annan organisation eller om vi gör det på egen hand.

- ”Studiefrämjandet värnar allas demokratiska friheter, religionsfriheten inkluderad. Därför kunde inte samarbetet fortgå. Det är i strid mot vår värdegrund och våra stadgar där vår folkbildningsverksamhet skall vara religiöst obunden och stå för mångfald och människors lika värde”, säger Gustav Öhrn, förbundschef på Studiefrämjandets Riksförbund.