• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Information till arrangörer

Här finns information för dig som vill arrangera programpunkter under Hållbarhetsfestivalen.

En självorganiserande festival

Vi arbetar med vad vi kallar för självorganisering. Det betyder att du som vill arrangera en programpunkt av något slag själv planerar och genomför aktiviteten.

Vi står för plattformen och ett kalendarie på vår webb där du som arrangör själv kan lägger upp ditt arrangemang.

Vem får arrangera?

Arrangörer från alla samhällssektorer är välkomna att arrangera programpunkter. Vi vänder oss till såväl föreningar, organisationer, verksamheter som kommuner, skolor, akademi och näringsliv.

Vad kan arrangeras?

Exakt vad arrangemanget ska var är det arrangören som bestämmer. Genom åren har vi sett en stor bredd i olika typer av arrangemang, allt ifrån föreläsningar, workshops och teaterföreställningar till klädbytarträffar, marknader och öppna hus.

Det finns ingen begränsning i form så länge som det övergripande temat för arrangemanget faller inom begreppet hållbarhet. Det är inget krav att arrangemanget ska behandla årets tema.

Låt dig gärna inspireras av ett utdrag från tidigare års program, som du hittar här.

Arrangera tillsammans med oss

Vi på Studiefrämjandet vill med informationen på den här sidan hjälpa alla som vill skapa ett hållbart arrangemang, men om du vill arrangera något tillsammans med oss så finns mycket mer hjälp att få.

Vi har lokaler i flera olika kommuner som passar för en stor variation av arrangemang alternativt utrustning till låns för att bland annat streama arrangemang som hålls i hybridform eller helt digitalt.

Hör av dig till projektledaren så får du kontakt med en av våra kunniga verksamhetsutvecklare.

Så här går det till

I samband med att du skapar ditt arrangemang på vår sida behöver du ha ett namn (rubrik), en intresseväckande sammanfattning (ingress) och kort beskrivande text (beskrivning) för arrangemanget.

Du behöver även alltid ange om arrangemanget är avgiftsbelagt samt datum, tid och plats för arrangemanget. En kontaktperson behöver även alltid anges.

Du har även möjlighet att lämna uppgifter om arrangör, ange kommun eller distans, lämna länk till webbsida samt beskriva hur anmälan går till.

När programmet presenteras och börjar marknadsföras av oss finns alltid möjlighet att höra av dig till oss för att göra ändringar eller tillägg på ditt arrangemangs sida.

Festivalens syfte

Hållbarhetsfestivalen ska visa att omställningen är genomförbar, positiv och nära.

Vi välkomnar en mångfald av arrangemang inom hållbarhet och omfamnar alla försök till att röra sig framåt på mer hållbara vägar, små som stora, för den enskilda näringsidkaren såväl som hos den ideella organisationen.

Samtidigt är det viktigt att du som arrangerar värnar om det Hållbarhetsfestivalen står för.

Hållbarhetsfestivalen är ett av Studiefrämjandets verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågorna.

Vår vision är att alla människor ska ha kunskap, kraft och utrymme att delta i utvecklingen av ett hållbart och demokratiskt samhälle. Vår grundsyn är den om ett långsiktigt hållbart sämhälle, alla människors lika värde, livslångt lärande och en fri kultur.  

Läs mer om vår vision och grundsyn i Strategi 2131 - Studiefrämjandets kompass mot framtiden. 

Marknadsföring

Med gemensamma krafter når vi ut med festivalens program.

Detta gör vi som leder Hållbarhetsfestivalen

Vi står för plattformen och marknadsföring av Hållbarhetsfestivalens program i sin helhet. Inför festivalen sprider vi, med utskick och annat material, information om festivalprogrammet för intresserade målgrupper.

Vi gör Hållbarhetsfestivalens logotyper och liknande material tillgängligt för att alla arrangörer ska kunna marknadsföra festivalen enhetligt.

Detta gör du som arrangör

Du som enskild arrangör gör stor skillnad för genomslagskraften av festivalen genom att själv marknadsföra ditt arrangemang i dina egna kanaler och kontaktnät.

Använd Hållbarhetsfestivalens logotyper, som du hittar här. En enhetlig marknadsföring har större genomslagskraft.

Kom ihåg att tagga oss om du lägger upp information om ditt arrangemang i sociala medier och lägga till oss som medvärd om du skapar ett Facebook-evenemang.