• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Tema 2022 - hållbar akvakultur

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland arbetar nära WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och varje år följer festivalen deras tema. Vår uppmaning är att se temat som en inspiration och inget som ska vara hämmande för din medverkan. Vi välkomnar programpunkter som famnar brett kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgå från ditt intresse och kontakta gärna projektledningen om du har några frågor.