• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhetsfestivalen ska visa att omställningen är genomförbar, positiv och nära. Det är en vecka full av intressanta, problematiserande, lärorika och tillsammansskapande arrangemang med hållbarhet i fokus.

Hållbarhetsfestivalen arrangeras varje år med målet att inspirera och uppmundra till dialog och skapa nya möten med hållbarhet i fokus.

Hållbarhetsfestivalen är självorganiserande och vänder sig till en bredd av sektorer där föreningar, kommuner, organisationer, skolor, akademi och näringsliv har möjlighet att medverka med programpunkter.

Hållbarhetsfestivalen är en plattform som skapar ramar och möjliggör för fler att nå ut med just sitt arbete, sin kunskap och sitt engagemang.

Exempel på typ av arrangemang vi sett genom åren är allt ifrån föreläsningar, webbinarier, workshops, teaterföreställningar och öppna hus till re-makes, klädbytardagar, stadsvandringar, prova-på tillfällen och marknader för lokalproducerade livsmedel med mera. 

Bakgrund

Hållbarhetsfestivalen är en utveckling av konceptet Framtidsveckan som startades av Studiefrämjandet 2009. Framtidsveckor har arrangerats i allt från små städer till stora län. Den gemensamma faktorn är ett engagemang för en hållbar framtid. 

Hösten 2018 inleddes dialogen kring att skapa en samarbetsplattform för ett större hållbarhetsarrangemang i hela Västra Götalandsregionen.

Idag är Hållbarhetsfestivalen ett av Studiefrämjandets verktyg för att driva på och manifestera omställningen.