• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Uppsala län

DIS-PLAY

Under de senaste två åren har Studiefrämjandet arbetat med ett projekt som kallas "DIS-PLAY", inom ramen för Erasmus+. Tanken är att bekämpa falska nyheter och lögner på sociala medier, särskilt bland unga. Vi använder rollspel och mobilspel för att lära ut hur man ska känna igen och hantera desinformation.

Desinformation är ett stort problem som påverkar våra mänskliga rättigheter, förtroendet för pålitliga källor och till och med vårt demokratiska system. Särskilt unga under 25 år är i riskzonen eftersom de är mer vana vid att lita på online-information utan att tänka kritiskt. Som en del av Studiefrämjandets folkbildningsuppdrag organiserar vi studiecirklar med spelkultur, där lajvspel (lajv) är populärt bland ungdomar. Lajv kombinerar berättande och spelande där det är möjligt att anta roller och karaktärer. På grund av ett lajvs höga engagemang och koppling till den verkliga världen är det en bra metod för att utbilda ungdomar om desinformation.

Inom DIS-PLAY har vi samarbetat med utbildningsinstitutioner i Tyskland, Rumänien, Spanien och Sverige för att utbilda pedagoger i metoder för att öka mediekunskapen bland unga och minska spridningen av desinformation på sociala medier.

Projektmål

 • Ge de som arbetar en verktygslåda som innehåller scenarier för rollspel som utvecklar ungdomars mediekunskap
 • Ge pedagogerna riktlinjer kring hur man utbildar ungdomar om desinformation
 • Utveckla ett mobilspel där en spelaren ställs inför olika scenarier med desinformation på sociala medier.

DIS-PLAY-projektet har lyckats med att nå målen genom att leverera följande resultat:

Verktygslåda med LARP-scenarier om desinformation: Vi har skapat en omfattande verktygslåda som innehåller lajv-rollspel (LARP) med olika ämnesscenarier. Dessa scenarier är designade för att hjälpa de som arbetar med ungdomar att öka sin förmåga att främja mediekunskap bland unga och därigenom bekämpa desinformation på sociala medier.

Guide för att organisera desinformations-LARPs: Vi har utarbetat en guide för att underlätta för utbildare och ungdomsarbetare att hålla kurser eller studiecirklar med fokus på desinformation. Den här guiden innehåller pedagogiska rekommendationer för att utbilda Generation Z-ungdomar, tillsammans med tydliga instruktioner om hur man effektivt använder LARP-metoden.

Mobilspel för desinformationsrollspel: Vi har utvecklat ett mobilspel som låter unga människor använda sina mediekunskaper i simuleringar av desinformationsfall på sociala medier. Spelet är tillgängligt både för iPhone och Android-enheter och kan laddas ner genom QR-koder.

 

Övriga resultat av projektet

Kvalitativa resultat

 • Förbättrade färdigheter och kompetenser: Utbildningen av utbildare och pedagoger inom partnerorganisationerna förbättrade deras pedagogiska expertis. Samtidigt ökade ungdomar som deltog i projektaktiviteterna sina mediekunskaper.
 • Intressentengagemang: Aktivt deltagande från pedagoger, Generation Z-ungdomar och utbildningsintressenter i utformningen och valideringen av projektets resultat berikade deras kvalitet och underlättade framtida användningsmöjligheter.
 • Marknadsföring och spridning: Projektresultaten har marknadsförts för potentiell användning av andra organisationer och regioner, vilket ökar hållbarheten och bredare påverkan.

Kvantitativa resultat

 • Direkt engagemang: 100 ungdomar deltog i pilotimplementeringen av projektresultaten och Learning Teaching Training Activities (LTTA) i Tyskland, vilket förbättrade deras mediekunskaper.
 • Utbildarutveckling: 35 ungdomsutbildare ökade sina mediekunskaper genom att delta i projektpiloter och LTTA i Frankfurt.
 • Omfattande spridning: Över 20 000 individer från mer än 1500 organisationer, inklusive utbildningsleverantörer och intressenter, informerades om projektet genom olika spridningsaktiviteter. Minst 120 deltagare deltog i projektets evenemang, vilket ytterligare spred projektresultaten och främjade samhällsengagemang.

Dessa resultat och effekter bidrog gemensamt till projektets mål att utrusta ungdomsarbetare och utbildare med effektiva verktyg och metoder som ger unga människor möjlighet att kritiskt engagera sig i och bekämpa desinformation på sociala medier. 

Europeiska kommissionen, Erasmus+ och desinformation

Europeiska kommissionen prioriterar att bekämpa desinformation genom flera olika initiativ som uppförandekoden mot desinformation, främjande av medie -och informationskunnighet, stöd till faktagranskningsorganisationer och finansiering av projekt som detta genom program som Erasmus+ och CERV.

DIS-PLAYs sociala medier

Instagram

LinkedIn

Facebook

 

Svenska partners

Studiefrämjandet

Lajvverkstaden

Logotyp Foto: Erasmus+

Logotyp Foto: Erasmus+

Denis Riabov
Denis Riabov Verksamhetsutvecklare internationella projekt
 • Text: Denis Riabov
 • Senast ändrad: 4 juni 2024