• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Värdegrund

Vi välkomnar en mångfald av programpunkter inom hållbarhet och drivs starkt av parollen “gräv där du står”. Det innebär för oss att vi omfamnar alla försök att röra sig framåt mot mer hållbara vägar - små som stora, hos den enskilda näringsidkaren såväl som hos den stora organisationen. Samtidigt är det viktigt att både vi och ni som arrangerar värnar om det hållbarhetsfestivalen står för. Av den anledningen vill vi informera dig som arrangör om några viktiga aspekter för oss.

Greenwashing 

Vi vill vara en inkluderande plattform som öppnar dörrar för fler att arbeta med sig själva och sina verksamheter för att de ska bli mer hållbara. Därför säger vi oftast ja till de arrangemang som kommer in.

Samtidigt är det viktigt för oss att alla som deltar med ett arrangemang i festivalen gör det av en vilja att utmana sig själva att arbeta mer hållbart och/eller en vilja att inspirera och lära andra om det egna hållbarhetsarbetet en bedriver.

Likaså är det viktigt för oss att vi inte blir en plattform som används för att legitimera verksamheter, organisationer eller företag som resterande del av året motverkar de värden Hållbarhetsfestivalen står för, så kallad Greenwashing.  

Greenwashing handlar dels om att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är samt att leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Vi på Hållbarhetsfestivalen ser att det är viktigt att du som arrangör tar detta i beaktande när du arrangerar programpunkter.  

Mer om Greenwashing kan du läsa på Jordens Vänners hemsida här. 

Granskning av programpunkter 

De programpunkter som kommer in granskas av denna anledning innan de kommer med i programmet. 

Om vi på Hållbarhetsfestivalen anser att en programpunkt allt för starkt tangerar greenwashing eller anses olämplig på annat sätt förbehåller sig festivalen rätten att ej publicera den i programmet och du som arrangör blir då informerad om detta.