• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Årsredovisning 2020

Här finns verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Observera att årsredovisningen avser handling till ordinarie förbundsstämma och finns här för kännedom inför extrastämman 9 oktober.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att färdigställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för Studiefrämjandets förbund. Förbundsstämman hanterar denna för godkännande och fastställande.

Om du klickar på den här länken kommer du till en PDF-fil som omfattar verksamhetsberättelse och årsredovisning för Studiefrämjandets riksförbund verksamhetsåret 2020. 

Förbundets revisorer har som uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete. Om du klickar på den här länken kommer du till en PDF-fil som innehåller revisorernas berättelse över sitt arbete under verksamhetsåret 2020.