• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stämmohandlingar

Här hittar du alla dokument som du som ombud eller gäst behöver ta del av i anslutning till förbundsstämman. Stämmokompendiet delades 23 maj, sedan dess har några uppdateringar gjorts i deltagarlistan samt i preliminära röstlängden.