• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om förbundsstämman

Studiefrämjandets förbundsstämma genomförs digitalt den 27 maj 2023.

Studiefrämjandets stadgar avgör ramarna för förbundsstämman och anger bland annat när förbundsstämman ska genomföras, vilka som får rösta på mötet och vilka ärenden som ska hanteras.

Ärenden på förbundsstämman är enligt § 15 Ärenden på förbundsstämman, Stadgar för Studiefrämjandets förbund.

Förbundsstämman genomförs digitalt i videomötesverktyget Zoom samt med stöd av beslutsmötesverktyget VoteIT. 

Förbundsstämman förväntas pågå 9:00 - 17:00 (ca)