• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om förbundsstämman

Studiefrämjandets extra förbundsstämma genomförs digitalt den 13 juni 2024.

Med anledning av Studiefrämjandets organisationsöversyn har förbundsstyrelsen beslutat att kalla till en extra förbundsstämma utifrån §17 Extra förbundsstämma, Stadgar för Studiefrämjandets förbund

Ärenden på förbundsstämman är enligt § 17 Extra förbundsstämma, Stadgar för Studiefrämjandets förbund punkterna 1–8 och 29 i § 15 samt de ärenden som meddelats i kallelsen vilka är:

  • Förbundsstyrelsens förslag – Ny organisationsstruktur
  • Val av vice förbundsordförande till och med ordinarie förbundsstämma 2025
  • Val av en ledamot i förbundsstyrelsen till och med ordinarie förbundsstämma 2025
  • Justering av personval
  • Ordet är fritt

Förbundsstämman genomförs digitalt i videomötesverktyget Teams    samt med stöd av beslutsmötesverktyget VoteIT. 

Förbundsstämman förväntas pågå 16.00 - 21:00 (ca)