• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stadgar för Studiefrämjandet

De senaste stadgarna för Studiefrämjandet antogs i samband med förbundsstämman 2021 och innefattar stadgar för Studiefrämjandets förbund samt normalstadgar för Studiefrämjandets avdelningar.

Nu gällande upplaga av Studiefrämjandets stadgar, antagna vid förbundsstämman 2021-05-29--30.