• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kallelse till förbundsstämman

Här hittar ni kallelse till förbundsstämman, utskickad per mail till Studiefrämjandets avdelningar, medlemsorganisationer, förbundsstyrelse, ledamöter av revisionen samt medlemmar av valberedningen.

Läs Kallelse till förbundsstämman, utskickad den 30 mars 2023. 

Till kallelsen bifogades följande information samt redovisning av fördelning av ombud till förbundsstämman