• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kallelse till förbundsstämman

Här hittar ni kallelse till förbundsstämman, utskickad per mail till Studiefrämjandets avdelningar, medlemsorganisationer, förbundsstyrelse, ledamöter av revisionen samt medlemmar av valberedningen.