• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Västra Götalands län

Gårdssamverkan och mobilt musteri

Ett Leaderprojekt med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Genom projektet vill vi utarbeta, praktiskt testa och sammanställa en samarbetsmodell som syftar till att sporra och inspirera småbrukare till att ta steget att producera åt fler än sig själva. Som en del av detta vill vi också utveckla en arbetsgemenskap för gemensamma arbetsdagar på varje gård som deltar i projektet samt bygga upp ett trygghetsnät gårdarna emellan som i framtiden kan ge hjälp vid sjukdom eller kortare bortavaro.

Med inspiration från tankar om delningsekonomi ska vi starta ett mobilt musteri som kan hyras av den som vill i området, både privat och för legomustning åt andra. Detta bidrar till ökat tillvaratagande av trädgårdsfrukt som idag går till spillo, har en pedagogisk funktion och kan också fungera som ett enkelt sätt för t ex småbrukare att pröva på hur det är att vara småföretagare. I förlängningen öka matproduktionen i Alingsås kommun och höja resiliensen både för den individuella småbrukaren och för Alingsås som kommun.

Hur vill vi göra det? Kärngruppen i projektet består av sex stycken gårdar i Alingsås kommun. Under projekttiden kommer vi att bjuda in till arbetsdagar på gårdarna för att få mycket gjort på kort tid med gemensamma krafter. Arbetet kan t ex gå ut på att slå hö, resa ett växthus eller bygga en enklare gårdsbutik. Alla som är intresserade är välkomna! Det kan vara personer boende i trakten eller personer som bor i staden och som vill lära sig mer om t ex lokal matproduktion och hur det fungerar på en gård. Detta innebär att ett större antal vuxna hjälps åt på gården under en hel dag, lär sig av varandra och nätverkar. På så sätt kan arbetsintensiva uppgifter bli gjorda på en bråkdel av den tid som gårdsägaren själv skulle ha klarat det på. Samtidigt blir arbetsdagarna en plattform för kunskapsutbyten, möten och viktiga samtal kring hur landsbygden kan utvecklas och hur småbrukare kan ta steget vidare för att inte enbart producera åt sig själva. Arbetsgrupper kommer att bildas bla a för att planera införskaffande av det mobila musteriet och sätta upp rutiner för hur det ska hanteras.

Eftersom projektet också har ett socialt mål genom att bygga nätverk av småbrukare och dessutom också bjuda in andra intresserade bygger vi också broar mellan t ex stadsbor, nyanlända, invandrare, “infödda” landsbygdsbor och personer som relativt nyss etablerat sig på landsbygden och inte har ett lokalt nätverk sedan tidigare.

Vi hoppas att Du vill vara med i gemenskapen!

Hör av dig!

Läs mer om gårdssamverkan som samarbetsmodell:
Klicka här för att ladda ner dokumentet som PDF

Gå med i vår facebookgrupp - Livet på landet i Alingsås https://www.facebook.com/groups/302825430139372/

Läs mer om Leader Göteborgs Insjörike och vårt projekt: http://www.goteborgsinsjorike.se/beviljade-projekt/

EU-kommissionens webplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Det finns ett begrepp på finska – Talko - som innebär att man träffas hemma hos varandra och jobbar ihop, fikar och äter lunch. Det är precis det vi vill göra!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Talko

Kontaktperson och projektledare:
Ylva Lundin
Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst
ylva.lundin(a)studieframjandet.se 

 

Logotyper Foto: Ingen