• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Västra Götalands län

Projekt & uppdrag

Kompetensutveckling behövs under hela livet oavsett om du är anställd, arbetslös eller i studier.

Studiefrämjandet är utbildningsanordnare av utbildningar och kurser bland annat på uppdrag av länets kommuner, Arbetsförmedlingen eller beställda av företag och organisationer. Vi genomför även projekt. Våra projekt är alltid samhällsnyttiga och baserar sig på folkbildningens pedagogik och metoder.

Vi anpassar utbildningarna efter deltagarnas behov och inlärningsstil och följer alltid upp att utbildningen ger det resultat som förväntas. Vi har kompetenta lärare och utbildare med dokumenterad förmåga att överföra kunskaper och färdigheter. Våra utbildningar och kurser bygger alltid på folkbildningens grund med deltagarinflytande i centrum.

Våra projekt syftar till att utveckla bra verksamheter för ungdomar, personer med funktionsnedsättning, arbetslösa, långtidssjuka, seniorer, asylsökande och nya svenskar.

Några av våra projekt och utbildningar hittar du här.