• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Värmlands län

UKM - Ung Kultur Möts

UKM har funnits i Sverige sedan 1997. Tusentals ungdomar har deltagit under åren med inslag på scen, alster i utställning eller som crew (funktionärer och arrangörer). Många av dessa har fortsatt skapa och arrangera upp i vuxen ålder.

UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik.

En viktig del av dessa festivaler är också möjligheten för deltagare att testa olika kreativa uttryck och träffa likasinnade genom att delta i aktiviteter och workshops. Festivalerna är indelade i lokal-, region- och riksfestival och riktar sig till unga i åldern 13-20 år.

Föreningen
UKM Sverige är en nationell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKMfestival
medlemmar.
UKM Sverige verkar för att ungas röster ska höras och att ung kultur ska få ta plats. UKM Sverige vill med ett
demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Läs mer i "Kort information om UKM".

Informationsmaterial

Kort information om UKM (pdf)

Varför UKM? (pdf)

Sagt om UKM (pdf)

UKM:s hemsida:

www.ukm.se