• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bakgrund

Initiativtagare till Konstbruket var konstpedagogerna Ingrid Pihl och Kia Unné som saknade och efterlyste en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att utbildas i bildkonst och att arbeta med konstnärliga uttrycksmedel.

Studiefrämjandet i Uppsala län engagerade sig i frågan och verksamheten startades 6 september 2006 som ett projekt inom ramen för EU:s Socialfond Växtkraft Mål 3. Projektet hette "Ska det vara någon konst? – vägen till arbetsmarknaden för deltagare med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionshinder". I styrgruppen för projektet fanns, förutom Studiefrämjandet, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Uppsala Läns Landsting.

Projektet pågick till 31 december 2007 och resulterade i en handbok i estetisk metodik med exempel på hur man kan stärka målgruppen att närma sig arbetsmarknaden genom kreativa uttrycksmedel för ökat självförtroende. Ett spridningsprojekt med namnet "Avtryck, Intryck, Uttryck" tog vid, finansierat av Uppsala Läns Landsting, som pågick till 30 september 2009.

Konstbrukets dagliga verksamhet startade den 7 maj 2009 och drivs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland som huvudman.