• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Konstbrukets dagliga verksamhet

Studiefrämjandet är godkända utförare av daglig verksamhet inom valfrihetssystemet i Uppsala kommun.

Konstbruket logotyp symbol

Konstbrukets dagliga verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning som är intresserade av att arbeta med bildkonst och som har LSS-beslut.

Vi är en arbetsplats med konstnärlig inriktning, främst för bildkonst men även musik, rörelse, drama, skrivande och media.

Vårt mål är att du ska känna glädje och lust i en trygg och inspirerande miljö där du kan utveckla ditt skapande och få ett meningsfullt arbetsliv.

Konstbrukets verksamhet är öppet mot samhället. Vi har offentliga utställningar, konserter och anordnar Öppet Hus då vi bjuder in intresserade för att se hur vi jobbar. Vi deltar också i det offentliga kulturutbudet, ser utställningar, går på konserter och gör studiebesök.