• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hållbarhetsfestivalen 2023

Nu blickar vi framåt inför kommande festival! Den kommer äga rum 16-22 oktober 2023.

Jag vill veta mer!

Tips från programmet: Isabella Lövin 20/10 kl 18.00

Som en del av Omställningsscen på Stadsbiblioteket i Göteborg kommer Isabella Lövin och pratar om sin nya bok "Oceankänslan - om behovet av en ny berättelse" Efter mer än ett decennium på den högsta politiska nivån lämnade Isabella Lövin sina poster i februari 2021. Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de utmaningar vi står inför. Varför det fortfarande är så svårt att enas om det mest grundläggande: överlevnaden för livet på planeten?

Hållbarhetsfestivalen är en självorganiserande festival

Den riktar sig till en bredd av sektorer i Västra Götaland där föreningar, kommuner, organisationer, skolor, akademi och näringsliv har möjlighet att anordna programpunkter. Vill du veta mer kring att arrangera något under festivalen 2023? Läs mer nedan. Du kan också kontakta projektledare Maria på maria.von.wachenfeldt@studieframjandet.se!