• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Grön scen

På Grön Scen hittar du Studiefrämjandets bästa föreläsningarna om de globala utmaningarna vi står inför och allt - stort som smått - som vi kan göra för att skapa en hållbar planet. 

Rikare trädgård med vatten och grodor

Bygg en damm i din trädgård och få många nya gäster. Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen ger dig många bra tips på hur du anlägger en damm i din trädgård. Och berättar om alla fåglar, groddjur, fjärilar och växter som gynnas av ditt bygge.

Se föreläsningen om dammbygge

Skapa mångfald i din trädgård

Se föreläsningen med Jessica Lyon och Anders Wirdheim som berättar om hur din trädgård kan bli ett paradis för fåglar, fjäril, insekter och många andra djur.

Se föreläsningen med Lyon och Wirdheim

Biologisk mångfald och hotet mot arterna

Föreläsning med biologen Stefan Edman om fantastiska djur, växter och svampar och hur vi människor är - för vår överlevnad - beroende av att de finns kvar.

Läs mer och se föreläsningen

Civil olydnad i kampen för biologisk mångfald

Föreläsning med organisationen Extinction Rebellion som berättar om civil olydnad som metod för att uppmärksamma att vi snart utrotar oss själva om vi gör något genast.

Läs mer och se föreläsningen

Park och trädgård som grön öken eller hållbar oas?

Föreläsning med Joakim Seiler & Camilla Wihlander, trädgårdsmästare, Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Läs mer och se föreläsningen

Hur vi vann mot fossiljätten Preem

Föreläsning om miljörörelsens frammarch och hur vi tillsammans förändrar världen. Föreläsning med Jordens Vänner.

Läs mer och se föreläsningen

Soil food web: mångfalden i jorden

Föreläsning om de mikroorganismer som finns i en frisk jord med odlaren Mats-Ola Persson

Se föreläsningen den 20/10 kl 18.00

De små handlingarnas storhetstid

En föreläsning om potatisuppropet och vikten av visioner för att skapa förändring med Arci Paasanen från Omställningsrörelsen.

Se föreläsningen

Bo och bygga i natur

Föreläsning om hur man planerar för och bygger Tiny houses tillsammans med andra, föreläsare: Oliver Ostojic & Dan Melander

Läs mer och se föreläsningen

Naturens Rättigheter

Vad är naturens rättigheter och varför är det så viktigt? Föreläsare: Alexandra Reuter & Julia Lönnqvist

Läs mer och se föreläsningen

GRÖN SCEN

Här kommer Studiefrämjandet att samla föreläsningar om hur du och vi alla tillsammans kan bidra till en hållbart samhälle och en hållbar planet.

Allt startar den 20 oktober under Västra Götalands hållbarhetsfestival därefter följer filmade seminarier från hela Sverige.

Vad betyder biologisk mångfald?

Stefan Edman berättar om läget för arterna på planeten. En kort introduktion om vad Biologisk mångfald är och betyder för naturen och oss människor. Del 1 av 2.