• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Årsredovisning 2019

Här finns verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. Observera att årsredovisningen avser handling till ordinarie förbundsstämma och finns här för kännedom inför extrastämman 9 oktober.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att färdigställa verksamhetsberättelse och årsredovisning för Studiefrämjandets förbund. Förbundsstämman hanterar denna för godkännande och fastställande.

Om du klickar på den här länken kommer du till en PDF-fil som omfattar Signerad verksamhetsberättelse + årsredovisning 2019.pdf

Förbundets revisorer har som uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete. Om du klickar på den här länken kommer du till en PDF-fil som innehåller revisorernas berättelse över sitt arbete under verksamhetsåret 2019.