• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Dialogmöten inför extrastämman

Syftet med de förberedande mötestillfällena är att fördjupa dialogen mellan förbundsstämmans ombud och förbereda de ärenden som förbundsstämman ska fatta. Vi ser gärna att så många ombud som möjligt närvarar vid dessa möten för att skapa möjlighet att lyssna in förslag och diskussion i stämmans kommande beslut. Det gör att ombuden får möjlighet till större delaktighet och inflytande kring förbundsstämmans beslut samt att beslutsprocessen fördjupas och förbättras.

Dialogmöte #1:

Datum och tid: 22 september 18:00 - 21:00

Plats: Zoom (Möteslänk skickas till anmälda ombud)

Ärende: Motioner/propositioner, Fastställande av strategiska mål, Ekonomiska ramar och riktlinjer

Anmälan: Anmälan till dialogmötet görs vid ombudsanmälan.

Vid dialogmötet presenteras förslag kring de olika ärendena. Dialogmötet inleds med en presentation av punkterna och därefter följer möjlighet till dialog mellan stämmans ombud.

Dialogmöte #2: 

Datum och tid: 24 maj 18:00 - 20:00

Plats: Zoom (Möteslänk skickas till anmälda ombud)

Ärenden: Personval

Anmälan: Anmälan till dialogmötet görs vid ombudsanmälan.

Vid dialogmötet presenterar valberedningen sina förslag och därefter följer möjlighet till dialog mellan stämmans ombud.