• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Skåne län

Nivåbeskrivning för Språk

Nivåbeskrivning enligt Europarådets nivåskala

Våra språkcirklar är indelade i sju olika nivåer.
Nybörjare
För dig som aldrig läst språket tidigare.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Fortsättning - A 1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser kring situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.
Förkunskaper A 1: 1-2 terminer på studieförbund eller motsvarande
Mellannivå - A 2
Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang om vardagliga ämnen och aktiviteter.
Förkunskaper A 2: 3-4 terminer på studieförbund eller motsvarande
Lätt konversation - B 1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden.
Förkunskaper B 1: 5-6 terminer på studieförbund eller motsvarande
Högre nivå - B 2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner.
Förkunskaper B 2: 7-8 terminer på studieförbund eller motsvarande
Konversation - C 1
Jag kan läsa en stor mängd krävande text och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat.
Förkunskaper C 1: 9-10 terminer på studieförbund eller motsvarande
Avancerad Konversation - C 2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser. Jag kan återge sakförhållanden och argument ur olika skriftliga eller muntliga källor i en sammanhållen framställning.
Förkunskaper C 2: 11-12 terminer på studieförbund eller motsvarande.