• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Emotionellt stöd och hälsa

Tidiga insatser för asylsökande

”Emotionellt stöd och hälsa – riktade folkhälsoinsatser”
Hos Studiefrämjandet erbjuds deltagaren riktade insatser inom Emotionellt stöd och hälsa, för att ge verktyg som kan bidrar till integration i samhället. Insatsen sker på Föreningshuset Kontakten och riktar sig till dig som är asylsökande. Inom projektet lägger vi fokus på samtal och stöd emotionellt. Samtidigt får du träna på vardagssvenska, prova på aktiviteter och få gemenskap.

  • Emotionellt stöd: Samtal i grupp och individuellt
  • Yoga och återhämtning
  • Samhällsorientering och utflykter
  • Föräldra- och Familjestöd

 

Kontaktperson: John Nealis
John.Nealis@studieframjandet.se
018-194608

 

Emotionellt stöd och hälsa är ett TIA-projekt med medel från Länsstyrelsen Uppsala