• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Kontakten

Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus.

Välkommen till Föreningshuset Kontakten i Gottsunda.
Hos oss kan du få hjälp med det mesta men framförallt med studier,
träna på svenska språket, söka jobb eller fylla i blanketter.

 

 

Kontakten är en del av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har ett ideburét offentligt partnerskap (IOP) med arbetsmarkandsnämnden, Uppsala kommun. Inom partnerskapet har vi tillsamamns identifierat flera olika behov och mål för stadsdelen Gottsunda.

Centralt för partnerskapet är insatser inom:

 • Svenska språket
 • Samhällsinformation
 • Vägar till arbete och utbildning
 • Demokrati, delaktighet, inflytande och tillit
 • Insatser för jämställdhet - mot hedersförtryck.

Gemensamma mål

 • Stärkt civilsamhälle
  Stärkt socialt kapital
  Stärkt social tillit

 

 

 

Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering. Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra. Tillsammans skapar vi större kontaktnät för dig och din förening och vi möjliggör möten mellan människor och kulturer. Samverkan är central i Kontaktens verksamhet, samverkan gör att resurserna når fler.