• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Kontakten

Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus.

Om oss

På Kontakten kan du få hjälp med språkstöd vid studier, söka arbete och fylla i blanketter.

Här kan du även träffa andra och träna på svenska, bland annat genom vårt språkcafé. Hos oss möter du kunnig personal och engagerade volontärer som talar flera språk.

I vår öppna verksamhet är vi framförallt öppet på vardagskvällar.
Föreningar däremot har verksamhet hos oss 7 dagar i veckan. Vi har regelbundna aktiviteter för barn- och ungdomar genom Gottsunda skrivarcafé.Vi är ett föreningshus, en mötesplats och öppen verksamhet. Kontakten är en del av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland. Verksamheten syftar till att vara en viktig aktör inom integration och välfärdsutveckling i stadsdelen Gottsunda.

Kontakten riktar sig mot människor i utanförskap, nyanlända, flyktingar och migranter.

Kontakten har varit verksam i Gottsunda sedan 2008. Från 2014 finns vi Kulturhuset i Gottsunda centrum.

 

Idéburet offentligt partnerskap

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun. Inom partnerskapet har vi tillsammans identifierat flera olika behov och mål för stadsdelen Gottsunda.

Centralt för partnerskapet är insatser inom: Svenska språket, Samhällsinformation, Vägar till arbete och utbildning, Demokrati, delaktighet, inflytande och tillit samt Insatser för jämställdhet - mot hedersförtryck.

 

Välkommen till Föreningshuset Kontakten!