• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Kontakten

Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt föreningshus som har fina och ändamålsenliga lokaler i Gottsunda Kulturhus.

Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering. Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra. Tillsammans skapar vi större kontaktnät för dig och din förening och vi möjliggör möten mellan människor och kulturer. Samverkan är central i Kontaktens verksamhet, samverkan gör att resurserna når fler.