• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en självorganiserande festival som arrangeras 16-22 oktober 2023 runt om i hela Västra Götaland. Festivalen vill inspirera, uppmuntra till dialog och nya möten med hållbarhet i fokus.

Hållbarhetsfestivalen riktar sig till en bredd av sektorer där föreningar, kommuner, organisationer, skolor, akademi och näringsliv har möjlighet att anordna programpunkter. Dessa programpunkter är en blandning av fysiska träffar och digitala. Många event är också "hybridevent" med programpunkter inför publik som också strömmas live.

Bakgrund

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en utveckling av konceptet Framtidsveckan som startades av Studiefrämjandet 2009. En Framtidsvecka kan startas av vem som helst vart som helst och ”ägs” inte av någon. Framtidsveckor har arrangerats i allt från små städer till stora län. Den gemensamma faktorn är ett engagemang för en hållbar framtid.

Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad har sedan 2014 arrangerat Framtidsveckan i Göteborg. Hösten 2018 inleddes dialogen kring att skapa en samarbetsplattform för ett större hållbarhetsarrangemang i Västra Götaland. Detta utifrån analysen att många aktörer anordnar mindre arrangemang men att dessa enskilt inte når igenom bruset för att dra en större publik. Insikten om att vi behövde jobba tillsammans och skapa något större ledde till att en arbetsgrupp sattes ihop och de första trevande stegen mot det som är Hållbarhetsfestivalen idag började ta form. Idag är Hållbarhetsfestivalen ett kraftfullt verktyg för att driva på och manifestera omställningen i vår region.

Samverkansparter:

Samverkansgrupp:

I oktober 2018 bildades en samverkansgrupp som nu år 2022 består av Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad, Svenska Mässan, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Förebildarna, Kulturförvaltningen Göteborgs stad (via Stadsbiblioteket i Göteborg), Miljöförvaltningen Göteborgs stad samt Demokrati- och Medborgarservice, Göteborgs Stad.

Samverkansgruppen träffas kontinuerligt och är en plattform för att samverka brett kring Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland.

Kommuner:

De kommuner som har ett tydligt och uttalat samarbete med Hållbarhetsfestivalen är: Alingsås Kommun, Bollebygd Kommun, Lysekils Kommun, Mölndals Stad, Sotenäs Kommun och Vårgårda Kommun.