• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en vecka full av intressanta, problematiserande, lärorika och tillsammansskapande arrangemang med hållbarhet i fokus.

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland arrangeras varje år i oktober, i vecka 42 runt om i hela Västra Götaland.Målet med festivalen är att inspirera, uppmuntra till dialog och skapa nya möten med hållbarhet i fokus.

Hållbarhetsfestivalen är självorganiserande och vänder sig till en bredd av sektorer där föreningar, kommuner, organisationer, skolor, akademi och näringsliv har möjlighet att anordna programpunkter.

Vi ser oss som en plattform som skapar ramarna och möjliggör för fler att nå ut med just sitt arbete, sin kunskap och sitt engagemang.

Exempel på typ av arrangemang vi sett genom åren är allt ifrån föreläsningar, webbinarier, workshops, teaterföreställningar och öppna hus till re-makes, klädbytardagar, stadsvandringar, prova-på tillfällen och marknader för lokalproducerade livsmedel med mera. 

Bakgrund

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en utveckling av konceptet Framtidsveckan som startades av Studiefrämjandet 2009. En Framtidsvecka kan startas av vem som helst vart som helst och ”ägs” inte av någon. Framtidsveckor har arrangerats i allt från små städer till stora län. Den gemensamma faktorn är ett engagemang för en hållbar framtid. 

Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad har sedan 2014 arrangerat Framtidsveckan i Göteborg. Hösten 2018 inleddes dialogen kring att skapa en samarbetsplattform för ett större hållbarhetsarrangemang i Västra Götaland.

Detta utifrån analysen att många aktörer anordnar mindre arrangemang men att dessa enskilt inte når igenom bruset för att dra en större publik. Insikten om att vi behövde jobba tillsammans och skapa något större ledde till att en arbetsgrupp sattes ihop och de första trevande stegen mot det som är Hållbarhetsfestivalen idag började ta form.

Idag är Hållbarhetsfestivalen ett verktyg för att driva på och manifestera omställningen i vår region. 

Samverkansparter

Samverkansgrupp

I oktober 2018 bildades en samverkansgrupp som nu år 2023 består av Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad, Svenska Mässan, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Förebildarna, Göteborgs Stad genom miljöförvaltningen, kulturförvaltningen samt förvaltningen för demokrati och medborgarservice. 

Samverkansgruppen träffas kontinuerligt och är en plattform för att samverka brett kring Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. 

Kommuner

De kommuner som har ett tydligt och uttalat samarbete med Hållbarhetsfestivalen är: Alingsås Kommun, Bollebygd Kommun, Lysekils Kommun, Mölndals Stad, Sotenäs Kommun och Vårgårda Kommun.