• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Zoom är ett videomötesverktyg som möjliggör digitala möten. För att delta i förbundsstämman behöver ombud och gäster en dator eller surfplatta med bra och stabil internetuppkoppling, kamera och mikrofon.

Hur?

Inför mötet kan du med fördel gå in på webbplatsen https://zoom.us/test för att kontrollera att din tekniska utrusning fungerar i Zoom. Du kan även delta i ett av de förberedande utbildningstillfällena och testa din utrustning där (se nedan). 

Ombud och gäster som anmält sig till förbundsstämman kommer få en länk till mötet samt till förberedande möten och utbildningstillfällen skickad till sig per e-post inför de olika aktiviteterna.

För bästa möjliga funktionalitet i Zoom rekommenderas ombuden att ladda ner applikationen till Zoom innan mötet startar. Applikationen kan laddas ner till dator, surfplatta och telefon. Här finns en guide som beskriver hur du laddar hem Zoom som applikation till din dator, surfplatta eller smartphone.

Var?

Se till att vara på en plats där du har bra och stabil internetuppkoppling och känner dig bekväm. Tänk gärna på att ha belysning framifrån så att ditt ansikte syns ordentligt i bild.

Om du deltar i förbundsstämman från samma lokal som dina ombudskollegor; sitt enskilt och använd headset för att undvika rundgång i mötet. Samtliga delegater behöver egen utrustning för uppkoppling i videomötet samt för inloggning i beslutsmötesstödet VoteIT för att förbundsstämman ska kunna genomföras på ett fullgott sätt.

Stöd och support -utbildning

Inför förbundsstämman erbjuder vi ett par utbildningstillfällen där ombud, gäster och mötesdeltagare får en grundläggande genomgång av Zoom och mötesverktyget VoteIT. Det är starkt rekommenderat att alla ombud och gäster deltar vid ett av dessa tillfällen.  

Det är även ett perfekt tillfälle för ombuden att testa den utrustning som ska användas under förbundsstämman.

Här kan du läsa mer om utbildningstillfällena för Zoom.