• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

VoteIT

VoteIT är ett digitalt system som används för beslutsfattande. I VoteIT kan mötesdeltagarna enkelt följa aktuella dagordningspunkter, diskutera beslutsärenden, lägga förslag och rösta under mötets gång.

VoteIT är en fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen Betahaus, där Studiefrämjandet är medlem.

Vad?

Vid Studiefrämjandets förbundsstämma 2023 används VoteIT som stöd i följande processer

 • Talarlista för mötet
 • Arbetsflöden för yrkanden, dagordningspunkter och genomförande av mötet – ombuden kan hela tiden följa vilka ärenden som är obehandlade, under behandling och färdigbehandlade
 • Lämna yrkanden (förslag till beslut)
 • Kommentera och diskutera yrkanden
 • Nomineringar vid personval
 • Hantering av omröstningar, inklusive tydlig visualisering av dessa
 • Möjlighet till diskussion kring ärenden och förslag, med taggar för koppling mellan diskussioner och yrkanden
 • Uppdatering av röstlängd och närvarokontroll

Hur?

VoteIT är ett program som öppnas direkt via webbläsaren i antingen en dator, på en surfplatta eller i en smartphone. Studiefrämjandets plattform på VoteIT nås via https://studieframjandet.voteit.se/

Alla ombud och gäster till förbundsstämman kan från den 15 maj logga in i VoteIT via den e-post som uppgivits i anmälan (OBS, viktigt!). 

Så här loggar du in i VoteIT (observera att detta inte funkar förrän från den 15 maj och framåt):

 • Gå till studieframjandet.voteit.se
 • Klicka på knappen "Logga in till Studiefrämjandet". Du får nu välja mellan olika sätt att logga in.imageq7t5j.png
 • Klicka på "E-post"
  image69ksl.png
 • Skriv in din e-postadress och klicka på "Skicka inloggningslänk"
  Obs! Det är viktigt att du anger den e-postadress som du angivit vid anmälan till stämman
 • I din e-postkorg finns ett inloggningsmejl. Klicka på länken för att logga in i VoteIT
 • Väl inloggad så har du i högerspalten fått en mötesinbjudan till Förbundsstämman 2023. Acceptera denna och du är inne i mötet.
  imagelzlvc.png

Stöd och support -utbildning

Ombud och gäster behöver själva ta ansvar för att logga in i systemet innan beslutsmöteshelgen, så att beslutsmötet får bästa möjliga förutsättningar och minsta möjliga utmaningar med tekniken.

Inför förbundsstämman erbjuder vi ett par utbildningstillfällen där ombud, gäster och mötesdeltagare får en grundläggande genomgång av Zoom och mötesverktyget VoteIT. Det är starkt rekommenderat att alla ombud och gäster deltar vid ett av dessa tillfällen.  

Det är även ett perfekt tillfälle för ombuden att testa den utrustning som ska användas under förbundsstämman.

Här kan du läsa mer om utbildningstillfällena för VoteIT.