• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Läs e-tidningen

Här kan du läsa de senaste numren av Cirkeln. Under varje nummer har vi länkat till utvalda artiklar. Du kan också ladda ned varje enskilt nummer i pdf-format.

Cirkeln nr 3 2022

Tema INSPIRATION
Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2022

Tema INSPIRATION

 

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2022

Tema INSPIRATION

 

Djur, natur och miljö

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2021

Tema INSPIRATION

 

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2021

Tema INSPIRATION

 

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2021

Tema INSPIRATION

 

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2021

Tema INSPIRATION

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2020

Tema HÅLLBARHET

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2020

Tema INSPIRATION

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2020

Tema UTOMHUS

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2020

Tema MÖTEN

Djur, natur och miljö

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2019

Tema BILDNING

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2019

Tema MÖTEN

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2019

Tema MÅNGFALD

Djur, natur och miljö

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2019

Tema AGENDA 2030

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2018

Tema INSPIRATION

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2018

Tema INSPIRATION

Djur, natur och miljö

Kultur

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2018

Tema UTOMHUS

Djur, natur och miljö

Kultur

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2018

Tema DEMOKRATI

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2017

Tema FRITID

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2017

Tema INSPIRATION

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2017

Tema HÅLLBART

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2017

Tema ARRANGERA

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2016

Tema OLIKA

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2016

Tema INSPIRATION

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2016

Tema UTELIV

Djur, natur och miljö

Kultur

Pedagogik och ledarskap

Cirkeln nr 1 2016

Tema SPRÅK

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2015

Tema LEDARSKAP

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 3 2015

Tema PEDAGOGIK

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 2 2015

Tema TILLSAMMANS

Djur, natur och miljö

Kultur

Pedagogik och ledarskap

Cirkeln nr 1 2015

Tema FÖRENINGSLIV

Djur, natur och miljö

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2014

Tema LEDARSKAP

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Cirkeln nr 3 2014

Tema INSPIRATION

Djur, natur och miljö

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Cirkeln nr 2 2014

Tema SAMTAL

Kultur

Människa och samhälle

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 1 2014

Tema PÅ SCEN

Djur, natur och miljö

Kultur

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället

Cirkeln nr 4 2013

Tema LEDARSKAP

Djur, natur och miljö

Pedagogik och ledarskap

Folkbildning i samhället