• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Typer i studiecirkeln

I en grupp har vi våra olika roller. Det skulle knappast fungera annars. Roller bidrar till förutsägbarhet och stabilitet i gruppen. Vi vet vad vi har varandra. Självklart finns också baksidor. En roll kan skava och kännas trång, och har vi en gång växt in i en roll, kan det vara svårt att bryta mönstret. (Ur Cirkeln nr 3 2018)

I studiecirkeln är rollerna sällan givna på förhand, utan utvecklas allt eftersom. Hur ser då några vanliga grupproller ut? Okej, de här beskrivningarna är kanske lite tillspetsade. Men säkert känner du igen dig själv, eller någon annan i gruppen.

Idésprutan

En driftig typ som skapar kreativt flow i gruppen. Hittar ofta okonventionella lösningar och är inte rädd för att tänka och göra nytt. Det mesta blir lustfyllt i idésprutans sällskap, som ofta anser att eftertänksamhet är en överskattad egenskap.

+ Idésprutans positiva energi och optimism är en klar tillgång. Kan skapa en känsla av att allt är möjligt.

– Vissa idésprutor saknar uthållighet. Tendensen att alltid ligga steget före kan få vissa att känna sig utanför.

Trivselfixaren

För trivselfixaren har omsorgen om gruppen och dess medlemmar högsta prioritet. Flocken först! Vad vi gör och hur vi gör är mindre viktigt, bara vi trivs och har roligt tillsammans. Trivselfixaren har förstått vårt behov av att bli sedda och bekräftade. Är ofta utrustad med mycket beröm och gott fikabröd.

+ Trivselfixarens sociala smörjmedel får gruppmaskineriet att fungera gnisselfritt. Förmåga att se och bry sig om dem som hamnar lite utanför är definitivt en tillgång.

– Konflikträdsla är trivselfixarens akilleshäl. Tendensen att sopa allt som stör under mattan kan på sikt underminera gruppens sammanhållning. Tills det hela exploderar!

Skeptikern

Här hittar vi gruppens kritiska öga. Inget förslag godtas utan en rejäl diskussion där fördelar och nackdelar vägs mot varandra. Vissa skeptiker har god förhandlingsförmåga. Andra har en tendens att fastna i nej-sägar-fällan, utan att någonsin komma med egna alternativa förslag.

+ Skeptikerns problematiserande sinnelag kan få gruppen att hitta fram till det optimala beslutet – eller den bästa kompromissen.

– Om skeptikern utvecklats till en negativ nej-sägare kan en dyster stämning snabbt sprida sig. En sådan skeptiker kan de andra behöva förhålla sig lite skeptisk till.

Arbetsmyran

Mindre snack, mer verkstad. Det är arbetsmyrans livsfilosofi i ett nötskal. Alltid redo att skrida till handling vill han sätta igång nu! En del arbetsmyror tar gärna på sig offerkoftan och proklamerar att alla andra ”bara snackar”. Men många jobbar på i det tysta och trivs galant med det. 

+ En doer i gruppen är absolut en fördel. För någon måste göra jobbet, oavsett om det handlar om att bygga en festivalscen eller att torka smulorna från fikabordet. Det fixar arbetsmyran.

– Arbetsmyran är visserligen ofta noggrann i det praktiska handlaget. Men att handla först och tänka sen kan ibland ha sina sidor.

Clownen

Clownen förekommer i olika skepnader. Ibland kan hen spela lite korkad och gärna skylta med det. Clownen kan också vara den som alltid ska skoja till det hela, med mer eller mindre träffsäkra kommentarer. Den här rollen har – kanske mer än de andra – karaktären av roll. För vad döljer sig egentligen under clownens yta?

+Humor och gott humör ska inte underskattas. Förmågan att lätta upp stämningen och få andra att skratta är ibland guld värd.

– Clownen kan dra åt sig andras irritation, öppet eller i smyg. Kanske för att de ser clownrollen som ganska bekväm, ansvarslös – och påklistrad.

Allvetaren

Man skulle kunna säga besserwisser, om inte ordet var så negativt laddat. Allvetare är inte heller rätt beskrivning, men just så känner sig nog den som iklär sig denna roll. Hen har svar på det mesta och tvekar inte att leverera lösningen (sin lösning) på alla problem. På senare tid har ordet mansplaining använts om självgoda mäns tendens att nedlåtande förklara allt som de (tror) att kvinnor inte vet. En maskulin variant på allvetaren.

+ Kunniga och kunskapstörstiga gruppmedlemmar är alltid en tillgång.

– Allvetarens självpåtagna och uppblåsta självsäkerhet kan reta gallfeber på andra i gruppen.

Blyger

Blyger är en av Snövits sju dvärgar. Det är nog ingen tillfällighet, för en Blyger finns i de flesta grupper. Den där lågmälda, nästan osynliga, personen i bakgrunden. En Blyger kan ha oanade förmågor, men det dröjer länge innan andra upptäcker dem (ibland tar det också tid för Blyger själv att inse sina talanger).

+ Blyger kan bli måltavla för de andras (särskilt trivselfixarens) omsorger. Kan också få en del i gruppen att känna sig säkrare: ”Jag är i alla fall inte lika skraj som Blyger”.

– I en grupp som fungerar dåligt händer det att Blyger utses till hackkyckling, enligt den sorgliga sanningen att det är enklare att spaka på den som redan ligger.

Ledaren då…

… kanske du undrar? Har inte alla grupper en ledare? Och är inte det en viktig roll? Jo, det kan finnas både formella och informella ledare i en grupp. Och oavsett vilken, en av ledarens viktigaste uppgifter är att parera de andra medlemmarnas roller, så att gruppen svetsas samman till en funktionell helhet. En spännande utmaning, minst sagt…

Två slags rollfunktioner

Forskare brukar skilja mellan två slags roller, utifrån den funktion rollen har – att lösa uppgifter eller bidra till samspelet i gruppen. 

Uppgiftsroller:

Klargör och konkretiserar

Genomför

Bedömer och utvärderar

Dominerar och bestämmer

Samspelsroller:

Skämtar och löser spänningar

Samordnar och strukturerar andras beteende

Bekräftar och uppmuntrar

Hanterar konflikter och löser problem

Ur Cirkeln nr 3 2018.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 2 september 2020

Starta studiecirkel

Lär dig mer om ditt favoritintresse. Samla ihop några vänner och starta en studiecirkel. Vi hjälper vi er vidare!