• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Nöjda deltagare i studiecirklar

Studiefrämjandets cirkeldeltagare är nöjda. Det visar en undersökning där drygt 1 000 deltagare från hela landet har svarat på en webbenkät. (Ur Cirkeln nr 2 2018)

Resultat

  • På en skala från 1 till 5 ger 58 procent studiecirkeln/kursen omdömet 5 (mycket nöjd). 27 procent ger omdömet 4.
  • 64 procent är mycket nöjda med ledaren och 37 procent av deltagarna är mycket nöjda med sin egen insats i cirkeln.

Undersökningen bland cirkeldeltagare har genomförts varje år sedan 2012. Förändringarna mellan åren är dock ganska små och resultaten visar genomgående att deltagarna är nöjda med cirkeln. Det här är kanske inte så förvånande, med tanke på att det är frivilligt att delta i studiecirklar.

Cirkelns betydelse

Undersökningen innehöll även ett antal påståenden där deltagarna själva fick värdera vad studiecirkeln betytt för dem. Svaren redovisas i diagrammet. Genomgående visar svaren att deltagarna ser mycket positivt på sitt deltagande.

Det som kanske är lite förvånande är att så många deltagare anser att deltagandet i cirkeln gjort dem säkrare som person. Det är tydligt att cirkeln innebär en kombination av kunskap och gemenskap – som gör att deltagarna mår bättre och stärker självkänslan.

Ur Cirkeln nr 2 2018.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 2 september 2020

Starta studiecirkel

Lär dig mer om ditt favoritintresse. Samla ihop några vänner och starta en studiecirkel. Vi hjälper vi er vidare!