• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Demokratisera studiecirkeln

Någon har kallat studiecirkeln för mikrodemokrati. Ni lär tillsammans, alla är delaktiga och får göra sin röst hörd. Det låter fint – men stämmer det i verkligheten? Här är några tips för att göra studiecirkeln mer demokratisk. (Ur Cirkeln nr 1 2018)

Varje grupp har sin egen kultur. Deltagarna har sina roller. Det gäller i skolklassen, i projektgruppen på jobbet – och i studiecirkeln. Ni måste helt enkelt fundera själva hur just er grupp kan bli mer demokratisk. Här är några tanketrådar:

Samtalen

Hur ser era samtal ut i cirkeln? Är det heta diskussioner, där argumenten visslar i luften (tänk politiska debatter på teve). Eller en mer stillsam dialog där ni försöker förstå varandra och gå lite på djupet. I en studiecirkel är nog det senare att föredra. Olika åsikter ska inte sopas under mattan, men det finns en tanke med att vi människor har två öron och bara en mun. I en dialog finns större chans till nya perspektiv och fördjupad kunskap. Att fundera över hur samtalen förs i cirkeln, varför de ser ut som de gör, och hur de kan förbättras hos er – det är en bra startpunkt för att ett mer demokratiskt cirkelklimat.

Makten i cirkeln

Makt är ett ord som många ryggar tillbaka för. Men demokrati handlar ju om att fatta beslut – och därmed om makt. Det behöver inte betyda att ni ska rösta, det sker sällan i studiecirklar. Att kompromissa, jämnka sig samman, ge och ta hör till demokratins viktigaste beståndsdelar. Studiecirkeln är en plats att öva på detta.

Prat om annat än ämnet…

Flera undersökningar visar att det faktiskt pratas om mycket mer i en studiecirkel, än om bara själva cirkelämnet. Allt från det djupt personliga till de stora världsproblemen kan avhandlas. Studiecirkeln kan bli en ”ventil” för deltagarna att prata om viktiga saker – och därmed en betydelsefull beståndsdel i samhällets demokrati.

Är alla med – på riktigt?

I en studiecirkel deltar alla frivilligt. Den som inte trivs, hoppar ofta av. Små saker kan göra stor skillnad. Att ibland prata två och två, i stället för hela gruppen, kan få de tystlåtna att trivas bättre. Övningar, pauser och fika stärker sammanhållningen. Den som dominerar och pratar mycket kan också behöva få hjälp att släppa fram andra. Helst på ett sätt som inte sårar.

Delat ansvar!

Demokrati är rättigheter – men också skyldigheter. Så är det i ett land, och i studiecirkeln. Cirkelledaren känner i allmänhet lite extra ansvar för att få till en bra stämning i gruppen. Men cirkel är grupparbete, och alla kan tänka på vad de bidrar med för gruppens bästa.

Studiecirkeldemokrati

Statens stöd till studieförbunden ska ”bidra till att stärka och utveckla demokratin”. Olof Palme kallade en gång Sverige för en ”studiecirkeldemokrati”. Kanske tänkte han på betydelsen av att människor möts och umgås, samtalar och lär sig. Att demokrati inte enbart är en fråga för politiker och partier, utan för alla.

120 DEMOKRATITIPS

Demokratihandboken – prata, lyssna, förändra från Arvsfonden innehåller 120 kortfattade tips om praktiskt demokratiarbete, i föreningar eller
studiecirklar. Här hittar du till exempel:

  • 5 tips om tillgängliga möten.
  • 9 tips om hur ni skapar delaktighet.
  • 3 tips om hur ni hittar nya tankar.
  • 10 tips om hur ni startar en förening.
  • 4 tips om digitalt vett och etikett.

Boken finns på på www.arvsfonden.se.

Ur Cirkeln nr 1 2018.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 2 september 2020

Starta studiecirkel

Lär dig mer om ditt favoritintresse. Samla ihop några vänner och starta en studiecirkel. Vi hjälper vi er vidare!