• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 2 2018

Läs Cirkelns ledare om cirkelledarens roll och betydelse, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Uppdrag: Cirkelledare

Välkommen cirkelledare! heter en skrift till dig som är ny cirkelledare i Studiefrämjandet. Precis så vill vi att du ska känna det. Vi ska se till att du får den hjälp du behöver, så att ditt uppdrag känns givande och roligt.

Det finns tusentals olika studiecirklar – och rollen som ledare skiftar. Variationen är inget konstigt, snarare ett uttryck för folkbildningens frihet. Gruppens behov styr och så ska det vara!

Det här devalverar inte din betydelse på något sätt. Det finns gemensamma nämnare för alla cirkelledare. Det viktigaste är nog din förmåga att skapa en god stämning i gruppen. ”I en grupp som fungerar, känner sig alla trygga och delaktiga.” Så står det i Välkommen cirkelledare och jag instämmer.

En ny utvärdering från Statskontoret visar att studieförbunden i allt väsentligt lever upp till de förväntningar som staten har på oss. Rapporten pekar också på en del utmaningar. Det blir allt svårare att rekrytera till studieförbundens ledarutbildningar. Utvärderingen har inget säkert svar på varför, men är glasklar när det gäller cirkelledarnas roll:

”Studieförbundens verksamhet vilar tungt på alla de tiotusentals personer runt om i landet som leder en studiecirkel.” ”Cirkelledarna är en av de främsta resurserna när det gäller att säkerställa att syftena (med statens stöd till folkbildningen) får genomslag i verksamheten.” Ett bättre erkännande än så för cirkelledarnas betydelse i folkbildningen finns knappast.

I Studiefrämjandet pågår nu ett utvecklingsarbete av vår cirkelledarutbildning. Det är nödvändigt, helt enkelt därför att cirkelledare behöver mötas, utbyta erfarenheter och inte minst inse sin stora betydelse. Där är vårt Ledarutvecklingsprogram det viktigaste redskapet.

Det här numret av Cirkeln har temat utomhus. Folkbildningssverige stannar inte av för att det är sommar. Ta alltså chansen att upptäcka och lära nytt. Lite kravlös vila skadar inte heller!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 2 2018.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020