• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Studiefrämjandets Ugglestipendium 2021

Eriksdalslundens Kolonimuseum i Stockholm får Studiefrämjandets Ugglestipendium 2021, för framsynt folkbildning inom natur- och miljöområdet. (Ur Cirkeln nr 2 2021)

Pris till kolonimuseum

Eriksdalslundens Kolonimuseum i Stockholm får Studiefrämjandets Ugglestipendium 2021, för framsynt folkbildning inom natur- och miljöområdet. Museet visar hur koloniträdgårdar bidrar till biologisk mångfald i storstaden. Och inte minst hur trädgårdsintresserade kan bidra till en ökad mångfald av insekter, svampar, fåglar och växter.

– Museets byggnad finns med på kartor från 1923. Då var det en redskapsbod. Sommaren 2013 när vi målade om huset fick vi idén att skapa ett museum. Under vinterhalvåret byggde vi vår permanenta utställning om Eriksdalslundens historia. Sommaren 2014 öppnade vi Sveriges första och hittills enda kolonimuseum, berättar Elisabeth Fransson, kolonist och en av skaparna av museet.

Lantliv i storstan

Eriksdalslundens koloniområde har funnits sedan 1906. Enbart under 1917 skördade Stockholms koloniodlare 870 000 kilo potatis. Det och mycket mer går det att läsa om i museets permanenta utställning.

– Vi har också olika miniutställningar varje år, de har handlat om vikten av solitärbin och andra pollinerare, hur man odlar, sköter om sitt hus och skapar en bra kompost. Vår senaste utställning är Ett myller av liv om biologisk mångfald, säger Elisabeth Fransson.

Ugglestipendiet på 50 000 kronor kommer att bidra till ännu fler utställningar, tror hon.

– Kanske kommer nästa utställning handla om vad en miljödiplomerad kolonilott är. Vi har studiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet om miljödiplomering och bli miljökloka kolonister, säger Elisabeth Fransson.

  • Studiefrämjandets Ugglestipendium inrättades 1985 för en framsynt folkbildningsinsats inom natur- och miljöområdet. Stipendiet delas ut vart annat år i samband med Studiefrämjandets förbundsstämma.

Ur motiveringen:

”Sedan starten 2014 har museet genom sina utställningar om biologisk mångfald spridit kunskap om denna viktiga fråga till en bred publik.”

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom djur och natur!

Ur Cirkeln nr 2 2021.

  • Text: Åsa Wrenfelt
  • Senast ändrad: 15 juni 2021