• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Skriv dig till självkänsla

Med pennan som redskap vill Jessica Hjert Flod stärka människors självkänsla. Det handlar om kravlöst skrivande direkt från hjärtat. (Ur Cirkeln nr 4 2018)

Jessica Hjert Flod från Vänersborg är beteendevetare och kriminolog. Förutom arbete inom frivården, och det egna bokförlaget, har hon också studiecirklar i Studiefrämjandet i terapeutiskt skrivande för långtidssjukskrivna. För henne är det helt naturligt att rikta in sig på självkänsla, snarare än självförtroende.

– Man kan ha bra självförtroende i olika sammanhang, och det kan få människor att må bra i stunden, i prestationen. Men ska man må bra i längden måste självkänslan finnas där.

Hennes sätt att arbeta med det terapeutiska skrivandet är i sig ett slags definition på självkänsla:

  1. Att i skrivandet utforska sig själv, eller lära känna sig själv bättre.
  2. Att försöka hantera den nya vetskapen, acceptera den och förhålla sig till den.

En konkret skrivövning för att öppna upp och se sig själv kan vara: ”Skriv till din inre kritiker”. Den övningen, tycker många är lätt, berättar Jessica. Men nästa övning, ”Kärleksbrev till dig själv”, ses ofta som svårare. Kontrasten mellan de båda övningarna kan få deltagarna inse att det inuti dem själva kan finnas svar på varför de mår dåligt, menar Jessica. Många är nämligen elaka mot sig själva i sina tankar.

Lika och olika i gruppen

Genom att vara en del av en grupp där alla jobbar med sina inre bekymmer, kan deltagarna se att de inte är ensamma. Det kan stärka. Samtidigt är Jessica noga med att cirkeln enbart ska syssla med skrivande. Varje individ jobbar med sitt inre och söker svaren i sig själv.

– Skulle någon deltagare föreslå en lösning för en annan, att det bara är att göra si eller så, måste jag säga att det kanske gäller för dig, men vi är alla olika.

För att ett terapeutiskt skrivande ska fungera måste deltagarna känna att det är helt kravlöst. Först då kan det lossna. Det måste finnas en glädje som inte bottnar i prestation eller tvång. Redan första träffen avdramatiserar Jessica därför skrivandet:

– Skriv bara med hjärtat. Det kan vara skitdåligt, obegripligt, osammanhängande. Känner du att du blir ledsen eller att du inte kan – gå ut en stund och drick kaffe i stället.

Positiv jämförelse

Efter de olika övningarna brukar Jessica ta en runda där deltagarna får berätta hur det kändes. Då kan de se att ”aha, han kunde inte heller skriva i dag.” Men eftersom varje träff innehåller runt fyra skrivövningar, kan deltagarna också se att vissa övningar fungerar för vissa, inte för andra. När de sedan verkligen förstår att skrivandet bara gäller dem själva, behöver de inte heller värdera insatsen eller känna sig misslyckade. De kan slappna av.

Jessica menar att många av hennes deltagare rent teoretiskt förstår att de har ett värde, men inte känner det i magen. Skrivarcirkeln kan ge dem redskap för att våga gå vidare. Genom skrivandet kan de lära sig att ifrågasätta sina tankar, för ser man tanken nedskriven blir det lättare att upptäcka det som är ologiskt eller osant. Pennan blir ett slags psykolog som man alltid kan ha med sig.

Lär dig skriva hos Studiefrämjandet!

Ur Cirkeln nr 4 2018.

  • Text: Johannes Ståhlberg
  • Senast ändrad: 2 september 2020