• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Motivera fler till ideellt engagemang – men hur?

Sverige är ett land fyllt av föreningsaktiva, men ibland är det ideella engagemanget en bristvara. Då kan boken Motivera ideella vara till hjälp. (Ur Cirkeln nr 4 2021)

Föreningslivet är på gång igen, efter nära två år av pandemi. En vanlig fråga bland föreningsaktiva är hur man ska få fler att engagera sig ideellt. En del suckar och hävdar att det var mycket bättre förr. Det stämmer möjligtvis, men vad lönar det sig att klaga? Kanske bättre att försöka få fler att ta steget från passiv till aktiv.

En som funderat över hur detta kan gå till är Aron Schoug som forskar i pedagogik vid Stockholms universitet. Hans bok Motivera ideella handlar just om detta. Boken innehåller fyra avsnitt som vart och ett, förutom intressanta resonemang, innehåller reflektionsfrågor och verktyg för förändring:

  • Livspusslet i fokus handlar om att många har väldigt mycket att göra. Det gäller för föreningen att skapa tydliga ramar för engagemanget. Göra det enklare för medlemmarna att lägga livspusslet – med föreningsengagemanget som en pusselbit.
  • Sakfrågorna i fokus tar upp utmaningen med att alla ska få arbeta med sina hjärtefrågor – samtidigt som ni ska arbeta mot ett gemensamt mål. ”Att få egensinniga eldsjälar att dra åt samma håll är inte enkelt, men inte heller omöjligt.”
  • Gruppdynamiken i fokus handlar om hur ni i föreningen eller styrelsen ser till att er grupp fungerar bra. Att ni har trevligt, känner er trygga och öppna för nya människor. En dåligt fungerande grupp kan få vem som helst att bli omotiverad!
  • Beslutsprocesserna i fokus tar upp frågan om hur saker och ting bestäms i föreningen. Alla kan inte få sin vilja igenom jämt, men de flesta vill nog vara delaktiga när beslut fattas. Här handlar det alltså om vad ni kan göra för att hålla demokratin levande i föreningen.

Motivera ideella av Aron Schoug är utgiven av förlaget Idealistas.

Ny studieplan till Motivera ideella

Nu finns en ny studieplan från Studiefrämjandet till boken Motivera ideella. Planen är skriven av Aron Schoug och upplagd för en studiecirkel med sex träffar. Studieplanen finns att läsa och ladda ner på www.studieframjandet.se.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 14 december 2021