• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Johnny Nilsson om ledarskap

Johnny Nilsson, 56, är ny förbundschef för Studiefrämjandet. Han bor i Stockholm och har tidigare bland annat varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Är aktiv ledare i Friluftsfrämjandet, med kajak och långfärdsskridsko som stora intressen. (Ur Cirkeln nr 4 2013)

Har du själv varit cirkelledare?

Ja, i många cirklar under åren men starkast intryck gjorde den period när jag som ung på sjuttiotalet hade ett uppdrag av Kommunalarbetareförbundet. Medbestämmandelagen var ny och Kommunal gjorde en satsning i hela landet på cirklar om medbestämmande på jobbet. Jag ledde cirklar på sjukhus runt om i Stockholm. Jag minns fortfarande känslan… det var fantastiskt. Jag var ju ung och visste inte mycket om arbetslivet, men den blev som en katalysator för kunskap och vilja som deltagarna hade.

Vilka egenskaper är viktigast för en cirkelledare?

Att kunna lyssna. Det gäller att få fram de erfarenheter som människor bär på, men kanske inte alltid satt ord på. Då kan vi bidra till att både enskilda deltagare och gruppen växer.

Varför behövs studiecirklar?

I studiecirklarna frigörs så mycket nyfikenhet och engagemang. Formerna för studiecirklar kan nog ändras, men kärnan – människors vilja att upptäcka och lära ihop med andra, den kommer att finnas kvar om hundra år.

Ur Cirkeln nr 4 2013.