• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Dags för ledarutveckling

Att leda en studiecirkel är ett annorlunda ledarskap. Att gruppen mår bra är ett kvitto på att cirkeln – och ditt ledarskap – fungerar. Gruppdynamik är en viktig del av Studiefrämjandets ledareutvecklingsprogram i tre steg. Hanna Lenholm ansvarar för ledarutvecklingen i Småland och på Gotland. (Ur Cirkeln nr 3 2018)

Vad behöver cirkelledare veta?

Hur man tar hand om gruppen är absolut viktigast. Det gäller att öva upp känslan för hur en grupp fungerar. Du måste också känna till grunden i folkbildningstanken. En studiecirkel är något annat än skola. Som ledare ska du inte stå att mässa för deltagarna. Du är en i gruppen och ni lär er tillsammans.

Hur får man till en bra stämning i en cirkelgrupp?

Det allra viktigaste är nog att lyssna på varandra. Att lyssna på riktigt, och försöka förstå vad de andra menar. Det får inte heller bli för inrutat. Gruppen måste få utvecklas åt sitt eget håll.

Vilken är den största fälla en cirkelledare kan fastna i?

Att enbart fokusera på cirkelns ämne. De som går cirkeln har visserligen ett gemensamt intresse, men som cirkelledare måste du balansera ämnesinnehållet med att hela tiden fundera över hur gruppen mår.

Hur är ledarutvecklingen uppbyggd?

Som ett stort grupparbete! Den är upplevelsebaserad med många praktiska övningar. Vi resonerar om hur grupper fungerar. Du får tips och trix. Och precis som i en studiecirkel lär vi mycket av varandra. 

Vilka är de vanligaste frågarna du får av deltagarna?

Om de ”besvärliga” situationerna. Hur får jag den som alltid pratar att bli lite tystare? Hur får jag den tillbakadragna våga yttra sig? Man vill ju kunna hantera deltagarna, utan att någon känner sig trampad på tårna. Det finns nog inget standardsvar på dessa frågor. Du måste prata med andra om hur de gör, och sedan hitta ditt eget sätt.

Ledarrollen varierar i olika cirklar, hur hanterar du det?

I kamratcirklar, till exempel en musikgrupp, ser sig ledaren sällan som ledare. Det är kompisgäng som träffas. Men även dessa ledare har nytta av kursen. Många har varit nöjda och får med sig bra saker hem till gruppen. 

Vilka får delta i ledarutvecklingen?

Vi på Gotland bjuder in alla i cirkelgruppen. Även de som kan tänka sig bli ledare i framtiden är välkomna. Kurserna är gratis och det kostar förstås för oss. Men jag ser ledarutvecklingen som en viktig del i vårt uppdrag som folkbildare.

Vad får du för respons av deltagarna?

En del har ganska små förväntningar, men de flesta är nöjda och glada efter kursen. Många som gått steg 1 vill gärna fortsätta med steg 2. Just diskussionerna om grupputveckling ger aha-upplevelser. Många inser att det går att göra övningar som stärker sammanhållningen i gruppen, även om de inte alls har med ämnet att göra.

Vad lär du dig själv av att leda cirkelledare?

Otroligt mycket! Personkännedom förstås, men också att vara snabb i vändningarna, att läsa av deltagarna och anpassa mig till situationen. Jag skulle kunna jobba med ledarutveckling hela dagarna! 

Ledarutveckling i tre steg

Studiefrämjandets utbildningsprogram för cirkelledare kallas Ledarutveckling. Det omfattar tre steg (L1-L3). Övningar, erfarenhetsutbyte och samtal är centrala ingredienser i ledarutvecklingen. Innehållet är ungefär lika över hela landet men formerna varierar. Varje steg innehåller nio lektionstimmar. Aktuella kurser nära dig hittar du på www.studieframjandet.se.

• Ledarutveckling Steg 1 (L1) fokuserar på rollen som ledare och på hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder. Du får kunskap om Studiefrämjandets idé och organisation och vad som förväntas av dig som ledare.

• Ledarutveckling Steg 2 (L2) fokuserar på inlärningsprocesser och kommunikation. Du fördjupar din pedagogiska kompetens samt ökar din kunskap om grupprocesser och olika redskap för ett lärande.

• Ledarutveckling Steg 3 (L3) innebär en ytterligare fördjupning av pedagogiken, med fokus på att öka din kunskap om dig själv som ledare. Du utvecklas som kommunikatör och vässar kunskaperna om lärandet och olika deltagarprocceser.

Specialanpassad ledarutveckling. Ledarutvecklingen vänder sig till alla ledare, oavsett cirkelns ämne. Det finns även några särskilda ledarutbildningar, till exempel inom musik, utomhuspedagogik och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Studiefrämjandets ledarutveckling!

Ur Cirkeln nr 3 2018.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 2 september 2020