• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

10 tips för goda samtal

En grupp där alla trivs och där tankarna flödar fritt. Det är ett mål för de flesta cirkelledare. Oavsett cirkelns ämne är samtalet en nyckelfaktor för bra gemenskap. Här är din guide till ett gott samtalsklimat. (Ur Cirkeln nr 2 2014)

1. Tillit och trygghet

Att alla känner sig trygga och litar på de andra i gruppen är en grundförutsättning för ett gott samtal. Det handlar om att vi vågar ”pröva” olika tankegångar utan att riskera att bli utskällda, misstänkliggjorda eller utskrattade. I en ny grupp tar det så klart lite tid att nå den trygghetskänslan. Samarbetsövningar och presentationsövningar kan underlätta i början, liksom ditt sätt att föregå med gott exempel.

2. Samtal och annat prat

Ett gott samtal är ingen tävling. Argumentation och diskussion kan ha sin plats i cirkeln, men om du vill nå fram till de nära samtalen, är det bra att undvika värderande uttryck som ”dum”, ”fel” ”dålig” eller ”rätt”. Det finns ingen som kan ”vinna” ett samtal. Det här är egentligen en tanke som sträcker sig ända tillbaka till Platon. För honom var dialogen, samtalet, en källa till att nå större kunskap och insikt.

3. Håll respekten högt

Som ledare har du chansen att ange tonen i gruppen, genom ditt sätt att bemöta andra. Fundera över vad du menar med respekt och gott bemötande – och försök praktisera det. Undvik att förutsätta en massa saker om deltagarna och ge akt på dina egna fördomar (ingen är fri från fördomar, även om det kan vara smärtsamt att upptäcka dem).

4. Den röda trådens dilemma

Låt samtalet vara öppet för infall och associationer – men se till att det inte far iväg åt vilket håll som helst. Att ha en röd samtalstråd är vettigt, utan att för den skull hämma samtalets vindlingar. Det här kan vara en svår balansgång, där du som ledare kan korrigera och styra, utan att för den skull begränsa för mycket.

5. Låt alla ta plats – men inte för mycket

I ett gott samtal är alla i gruppen delaktiga. Så är det inte alltid. Det är en utmaning för dig som ledare att få den tysta att delta – och pratkvarnen att ibland stänga munnen. Det här kräver en dos social fingertopps- känsla. Den som är fåordig vill ju inte bli utpekad och tvingad att prata. Och att få tyst på en pratkvarn är inte lätt. Du måste helt enkelt känna av stämningen i gruppen och anpassa ditt agerande därefter.

6. Fråga gärna – och lyssna på svaret

Att ställa frågor som lockar till reflektion och eftertanke är ofta ett sätt att fördjupa ett samtal. Tänk på att det är skillnad mellan att fråga och ifrågasätta. Och glöm inte att lyssna. Att fråga utan att intressera sig för svaret är ingen bra idé. Inte heller avbryta eller ta över. Men ställ gärna följdfrågor kopplade till dina egna tolkningar av svaret, så det ges möjlighet att utveckla och förklara.

7. Blodsockret

Lågt blodsocker och goda samtal är ingen bra kombination. Kaffe, frukt och lite godis kan vara ett effektivt botemedel.

8. Var håller ni till?

Vad har du haft dina bästa samtal? Kanske inte i en möteslokal runt ett bord. Alla som varit på konferens vet att det är på rasterna eller på promenaden efter lunch som samtalen tar fart. Som ledare kan du fundera över hur du skapar miljöer för goda samtal.

9. Ta en ny vändning

Ibland kör det fast. Samtalet går i baklås. Dela upp gruppen i mindre grupper, eller i par. Gör en övning som laddar gruppen med intellektuell energi. Uppsluppna brainstorms kring olika teman kan också få igång kreativiteten och fylla ett avsomnande samtal med ny spänst.

10. Samtala med dig själv

Att samtala med sig själv är en underskattad sysselsättning. Fundera över vad ett gott samtal betyder för dig, och hur du kan ”plantera” dina tankar i gruppen. Ta också tid att själv reflektera över samtalen i gruppen. Vad var bra och vad kan förbättras?

Varifrån kommer råden?

Råden kommer från olika böcker om samtal och inte minst från en workshop med tolv cirkelledare på Studiefrämjandets ledarutveckling steg 2 i Linköping. Där deltog: Niklas Almqvist, Birgitta Andersson, David Axelsson, Anton Brunberg, Bodo Endres, Joel Gruvaeus, Lucas Helmersson, Filip Härnbro, Rebecca Lundahl, Abbas M Sharif Mohamed, Amir Siadat, Carolina Yrvelind samt ledarna Ulrika Vesterlund och Anna Ahlstedt.

Ur Cirkeln nr 2 2014.