• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Vad vet du om Studiefrämjandets medlemsorganisationer?

Studiefrämjandets 19 medlemsorganisationer samlar långt över en miljon medlemmar. Här får du veta lite mer och testa din kunskap om några av dem. Du hittar svaren på organisationernas hemsidor eller längst ner här i artikeln.

Testa din kunskap

Naturskyddsföreningen

”En hållbar framtid på en frisk och levande planet.” Det är Naturskyddsföreningens vision – som över 200 000 medlemmar har ställt sig bakom. Naturkänsla, Mobilisering, Påverkan och Konsumentmakt är fyra av Naturskyddsföreningens fem ”metoder för förändring”. Vilken är den femte?

1 Kunskap
X Samarbete
2 Engagemang

Koloniträdgårdsförbundet

Kolonirörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Koloniträdgårdsförbundet bildades 1921 och har i dag över 200 anslutna koloniträdgårdsföreningar. I Eriksdalslunden i Stockholm finns en väg uppkallad efter en av kolonirörelsens tidiga förgrundsgestalter. Vad heter vägen?

1 Vera Siöcronas väg
X Anna Lindhagens väg
2 Fredrika Bremers väg

Indiego

Indiego är ett nätverk av unga arrangörsföreningar inom Svensk Live, som arbetar för mer livemusik i hela landet. Ungefär hur stor andel av befolkningen 16–90 år gick på pop/rockkonsert någon gång 2022?

1 20 procent
X 30 procent
2 40 Procent

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen grundades 1885 och har i dag cirka 228 000 medlemmar. Turistföreningen är kanske mest känd för sina fjällstationer och vandrarhem. Dag Hammarskjöld satt i styrelsen för Turistföreningen. Vad heter hans hus i Skåne som Turistföreningen nu är med och driver.

1 Glimåkra
X Bergsåkra
2 Backåkra

Friluftsfrämjandet

Hållbart friluftsliv för alla. Det vill Friluftsfrämjandet åstadkomma. Organisationen har 110 000 medlemmar och 8 000 ledare. Barnverksamheten Skogsmulle känner många till, men Friluftsfrämjandet har utvecklat en särskild pedagogik för förskolor. Vad heter den?

1 Vått och torrt
X Ur och skur
2 Sol och regn

Sportfiskarna

Sportfiskarna bildades 1919 och finns över hela landet. De verkar för livskraftiga fiskbestånd i friska vatten. Sportfiskarna har cirka 65 000 medlemmar, men många fler svenskar fiskar någon gång varje år. Hur många, ensligt en SCB-undersökning från 2019?

1 1,1 miljoner
X 1,7 miljoner
2 2,3 miljoner

Birdlife Sverige

Fågelintresset växer och Birdlife Sverige har nu mer än 16 000 medlemmar i 25 lokala föreningar. Birdlife är en del av världsomspännande Birdlife international som finns i 115 länder. Varje år delar Birdlife ut en utmärkelse till en kvinnlig fågelentusiast och inspiratör. Vad heter utmärkelsen?

1 Silvertärnan
X Drillsnäppan
2 Svalan

Svenska Brukshundklubben

Brukshundklubben har cirka 60 000 medlemmar i 300 lokal lokala klubbar. Utbildningsverksamheten är mycket stor, inte minst för nya hundägare. Hur många studiecirklar genomfördes 2022 i samarbete mellan Studiefrämjandet och Brukshundklubben?

1 1 600
X 2 600
2 3 600

Sverok

”Ett levande förbund av passionerade spelälskare som samlas runt spelkulturens starka gemenskap.” Så beskriver Sverok sig själva på hemsidan. Verksamheten bedrivs främst i lokala föreningar. Ungefär hur många?

1 1 700
X 2 500
2 3 200

Jägareförbundet

Jägareförbundet har cirka 155 000 medlemmar. Jägarskolan, som anordnas av Studiefrämjandet och Jägareförbundet, leder fram till Jägarexamen, som är ett krav för att få jaga. Hur många registrerade jägare finns det i Sverige?

1 Cirka 300 000
X Cirka 400 000
2 Cirka 500 000

Ur Cirkeln nr 2 2023.

Rätta svar: X X 2 2 X 1 1 2 1 1