• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Tilllsammans kan vi mer (Ledare nr 2 2023)

Läs ledaren av Studiefrämjandets förbundsordförande Anna Håkansson.

Tillsammans kan vi mer var temat när 300 studiefrämjare träffades i Gävle i september. Vi möttes för att stärka varandra, vårt studieförbund och vår roll i det svenska samhället.

I de fyra orden – Tillsammans kan vi mer – uttrycks mycket av vår, och hela folkbildningens, kärna. Ordet kan peka, som jag ser det, både mot kunskap och handling.

Visst kan vi lära på egen hand, och vår individuella nyfikenhet är ofta en drivkraft för att lära nytt. Men inom folkbildningen är lärandet också en social process. I en studiecirkel samtalar vi, inspireras av varandra, har olika synpunkter och infallsvinklar. Kunskapen växer inte i ett ensamt huvud, i ett isolerat rum.

Tillsammans med andra kan vi också stärka vår handlingskraft att påverka samhällsutvecklingen. ”Genom föreningslivet praktiseras och utvecklas demokratin i Sverige.” Så står det i Studiefrämjandets Strategi 2131. Våra insatser för ett starkt civilsamhälle genomsyrar vår folkbildning.

Jag har tidigare i mitt liv ägnat mig åt simning på elitnivå, både som utövare och tränare. Att elitidrottare ofta riktar varma ord till tränare, familj och vänner är inte enbart ett uttryck för artighet. Det speglar insikten om att en framgångsrik idrottskarriär är ett lagarbete – även i en individuell sport.

”Ingen människa är en ö”, skrev den brittiske 1600-tals-poeten John Donne. För oss i Studiefrämjandet – inte minst för dig som cirkelledare – gäller det att skapa så många ”tillsammans-tillfällen” som möjligt. Kort sagt: Uppmuntra till möten mellan människor.

Studiefrämjandet hade förbundsstämma i maj. Jag vill tacka för förtroendet att som förbundsordförande fortsätta bidra till att utveckla vår organisation. Som ni nog förstått vid det här laget, ser jag inte detta som ett soloprojekt.

Tillsammans kan vi mer.

/Anna Håkansson, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 2 2023.