• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Studieförbunden och kommunerna

Finns det tid och plats för samverkan mellan studieförbund och kommuner? Vi gör nedslag i tre svenska kommuner – landsbygdssamhället Orsa, småstaden Uddevalla och en av landets snabbast växande kommuner, Uppsala. (Ur Cirkeln nr 2 2021)

Folkbildning är en lokal historia. Studiecirklar och kulturverksamhet sker där människor lever – på landsbygden, i småsamhällen och storstäder. Vad betyder studieförbundens insatser? Hur samverkar de med kommunen? Och vad säger lokalpolitikerna om studieförbunden? Med dessa frågor i bagaget gör vi nedslag i tre svenska kommuner – landsbygdssamhället Orsa, småstaden Uddevalla och en av landets snabbast växande kommuner, Uppsala.

ORSA

Enda studieförbundet på plats

I Orsa är Studiefrämjandet det enda studieförbundet med kontor. I kommunen snurrar mycket av fritids– och kulturutbudet kring föreningslivet.

– Studieförbunden är en tillgång, och en värdefull bas där föreningar och medborgare kan få stöd och inhämta kunskap, säger kommunalrådet Mikael Thalin (c).

Jörgen Nohrin är den enda anställde på Studiefrämjandets kontor på Frelins gränd i Orsa.

– Det är uppskattat att vi finns på plats, och jag tycker samarbetet med kommunen fungerar bra, säger han.

I Orsa är kontaktvägarna korta, många frågor avhandlas över en lunch eller på Ica. Samarbetets informella prägel visade sig när pandemin slog till.

– Kulturchefen hörde av sig och sa att bibliotekspersonalen behövde lära sig Teams. Så klart ordnade vi det, säger Jörgen Nohrin.

Det är inte alltid pengar med i bilden när något behöver fixas.

– Vi har utrustat replokaler i skolan. Vi får använda lokalerna gratis och kommunen får använda vår utrustning.

På äldreboenden

Sedan 2007 genomför Studiefrämjandet, tillsammans med tre andra studieförbund, regelbundna kultur- och friluftsaktiviteter på Orsas två äldreboenden. Från början ett projekt, numera en reguljär verksamhet, med årliga anslag från kommunen.

Nu är en stor utbildningssatsning på gång, i tjugotalet vattenföreningar i byarna runt Orsa. Föreningarna svarar för vattenförsörjningen till hushållen. Kommunen har vänt sig till Studiefrämjandet för hjälp med utbildningar.

– Vi tror att studiecirkelformen kan vara bra för påfyllnad av kunskap, både om vattenkvalitet och hur man driver en förening, säger kommunalrådet Mikael Thalin.

Lyssna in

Lyhörd och anpassningsbar. Det är enligt Jörgen Nohrin egenskaper som krävs av den som arbetar på ett studieförbund på en mindre ort.

– Du måste lyssna in vad som är på gång och ställa upp där behoven finns. Vi är inblandade i många kultur- och föreningsaktiviteter här i Orsa. I mindre orter bygger mycket på ideella krafter. Det är få som gör mycket. Lokaler finns, utrustning finns men människor som vill engagera sig är en bristvara, säger Jörgen Nohrin.

Utmaningar

Enligt Mikael Thalin är demografi och kompetensförsörjning två stora framtidsutmaningar för Orsa.

– Som i många inlandskommuner har vi stor andel äldre i befolkningen. Samtidigt har både vi i kommunen och företagen svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Fler unga med bra utbildning behöver alltså bosätta sig i Orsa. Hur ska det gå till?

– Vi behöver utveckla oss inom kultur- och fritidsområdet. Föreningslivet är centralt i vårt samhällsbygge, säger Mikael Thalin. l

Fakta om Orsa

 • Orsa kommun i norra Dalarna har 6 900 invånare.
 • Centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet bildar majoritet i kommunen.
 • Studiefrämjandet är enda studieförbundet med kontor i Orsa. Flera andra studieförbund finns i grannkommunen Mora.

UPPSALA

Hellre idémaskin än kravmaskin

– Uppsala växer snabbt, och det gäller att vi växer hållbart, både miljömässigt och socialt. Här har studieförbunden en viktig roll att spela, säger kommunalrådet Linda Eskilsson (mp).

Linda Eskilsson beskriver studieförbundens roll som tudelad, dels att anordna cirklar och samarbeta med föreningar, dels som partner till kommunen.

– Vi samverkar med civilsamhället, utifrån insikten att vi i kommunen inte alltid vet mest eller har bäst förutsättningar att nå ut till människor.

Hon tar Kulturskolan som exempel, där Studiefrämjandet är en av tre utförare.

– Samarbetet fungerar väldigt bra. Nu kan vi finnas på fler platser med ett bredare utbud.

Aktiv samarbetspartner

Studiefrämjandet i Uppsala har i flera decennier arbetat medvetet för att bli en aktiv samarbetspartner till kommun och region. Förutom kulturskolan driver de Föreningshuset Kontakten i stadsdelen Gottsunda. Andra exempel är daglig verksamhet med konstinriktning, samt en bred satsning på skrivande och litteratur. Sedan ett par år tillbaka finns ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), där Studiefrämjandet samverkar med kommunen inom integration och arbetsmarknad.

Kroka arm

– Vår grundtanke är att folkbildning gör samhället bättre. Vi vill göra skillnad för människorna i Uppsala, och då gäller det att kroka arm med kommunen. Det säger Lars Häger, chef för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

Folkbildningens metoder och människosyn är alltid grunden i Studiefrämjandets verksamhet.

– Men för oss är folkbildning mycket bredare än det som ger statsbidrag. Om vi kan stärka människors egenmakt och självkänsla, då spelar det ingen roll varifrån pengarna kommer.

Kompetens och långsiktighet är, enligt Lars Häger, nyckelbegrepp för ett gott samarbete med kommunen. Det gäller att bidra med lösningar på de utmaningar som finns i Uppsala.

– Det lönar sig inte att vara en konfrontativ kravmaskin, det är bättre att vara en lyhörd idémaskin.

Fria rollen viktig

Samverkan är bra, menar kommunalrådet Linda Eskilsson, men det måste även finnas möjlighet för studieförbunden att agera självständigt. Här har de generella kommunbidragen betydelse.

– Studieförbundens fria roll har ett egenvärde, så jag tror inte på idén att vi politiker ska styra verksamheten för hårt mot våra kommunala mål.

Däremot är transparens viktigt för alla som tar emot offentliga medel.

– Det är inte alltid enkelt att visa effekter av olika verksamheter, men jag är övertygad om att ett rikt kultur- och föreningsliv är positivt för Uppsala. Jag tycker också att vi har en bra dialog med studieförbunden. De brukar bjuda in sig själva till oss politiker och berätta vad de gör.

Fakta om Uppsala

 • Uppsala i Uppland har 234 000 invånare, och är landets fjärde största kommun.
 • Uppsala styrs av en minoritetskoalition med socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet.
 • Studiefrämjandet är det största studieförbundet i Uppsala.

UDDEVALLA

Studiefrämjandet – i centrum för kulturlivet

I Uddevalla har Studiefrämjandet just flyttat in i nya lokaler, mitt på gågatan i centrum. Här finns scen, mötesrum och skyltfönster mot gatan.

– Vi vill synas och vara drivande i Uddevallas kulturliv, då är det perfekt att ligga just här, säger Lars Wallin på Studiefrämjandet.

Lars Wallin jobbar främst med kultur och integration. Relationen till kommunen beskriver han som nära, god och informell.

– För oss är det viktigt att synas och ta plats. Vi är med på alla möten som kommunen bjuder in till, och är involverade i mycket av det som sker på kulturområdet här i stan, säger han.

Personliga relationer betyder mycket för ett bra samarbete. Och Lars Wallin är hemmastadd i kommunens korridorer.

– Jag kanske låter väldigt positiv nu, men har du bra idéer så finns möjligheter.

Han har inte mycket till övers för dem som suckar över att inget händer.

– Det klagas och gnälls i alla svenska småstäder, men Uddevalla blir inte bättre än vad vi som bor här själva gör det till.

I många år har Studiefrämjandet arbetat aktivt med integration, med aktiviteter både inom natur och kultur.

– Du måste ha ett engagemang för att lyckas. Jag brinner för musik, kultur och att möta människor från andra länder. Jag skulle syssla med det även om det inte var mitt jobb.

Fattigt utan föreningar

Annelie Högberg (s) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla.

– Studieförbunden har jättestor betydelse, både i vår stad och i hela Sverige. Tänk om alla som arbetar ideellt i föreningsliv och studieförbund samma dag tog två steg bakåt. Vi skulle direkt märka vad fattigt det skulle bli.

För Annelie Högberg är kopplingen mellan studieförbund, föreningsliv och demokrati självklar.

– Alla ser det nog inte så, men för mig är varje förening en skola i demokrati.

Risk med styrning

Annelie Högberg välkomnar samverkan mellan kommunen och studieförbunden. Hon pekar särskilt på vad man gemensamt kan göra för integration och ett mer jämlikt och jämställt kulturliv. Samtidigt betonar hon att relationen måste bygga på respekt för att det är två självständiga parter som samverkar.

– Styr vi för mycket finns risk att vi stryper det ideella engagemanget. Studieförbunden ska kunna möta människors behov och intressen, utan att vi i kommunen lägger oss i.

Som i många mindre städer har Uddevallas centrum på senare tid utarmats på affärer och folkliv. Nu ska Kungsgatan rustas upp och ett ”kulturstråk” ska formas på gågatan, där kommunen ska ge stöd till kulturföreningar som vill bedriva verksamhet.

– Vi vill ha mer liv och rörelse i centrum. Vi har lokaler för idrotten, då ska vi också erbjuda lokaler till kulturen. Det är kanonbra att Studiefrämjandet nu flyttar in till centrum, säger Annelie Högberg.

Fakta om Uddevalla

 • Uddevalla i Bohuslän har 57 000 invånare.
 • Kommunen styrs sedan 2020 av en koalition mellan socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet
  och liberalerna.
 • Fem studieförbund har kontor i Uddevalla; Studiefrämjandet, ABF, Sensus, Vuxenskolan och Medborgarskolan.

Ur Cirkeln nr 2 2021.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 14 juni 2021