• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Strategi 2131 - Framtidskompass i tio år

Fem områden ska stå i fokus för Studiefrämjandets arbete de kommande tio åren. Det beslutade den extra förbundsstämma som hölls i oktober och som enhälligt antog strategidokumentet 2131 – Studiefrämjandets kompass mot framtiden.

Strategi 2131 är resultatet av en omfattande process, där hundratals anställda och förtroendevalda varit med. Tanken har varit att anta ett strategiskt dokument till grund för vägval och prioriteringar framöver. Med 2131 planeras och genomförs folkbildning i avdelningarna, främst inom profilområdena natur, djur, miljö och kultur.

Inledningsvis slås Studiefrämjandets syn på människa, samhälle, bildning och kultur fast. Studiefrämjandet står för alla människors lika värde och att livslångt lärande ska vara en möjlighet för alla. Studiefrämjandet ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fem områden

Strategi 2131 anger fem områden som ska vara vägledande i Studiefrämjandet. Här följer några citat ur de fem områdena:

1. Studiefrämjandet utvecklar demokratin

 • ”Kunskap öppnar dörrar till delaktighet och aktiv påverkan i samhället.”
 • ”En fungerade och inkluderande demokrati kräver att möjligheter till lärande och reflektion görs tillgängliga för alla människor.”
 • ”Hos oss får allt slags tänkande mötas och vi bidrar till insikter och förståelse för andras perspektiv.”

2. Studiefrämjandet har lärandet i fokus

 • ”Studiefrämjandet är en ledande aktör för lärande på folkbildningspedagogikens grund.”
 • ”För Studiefrämjandets betyder bildning nya insikter, djupare förståelse och utveckling – både för individen och gruppen.”
 • Genom utbildningar, samtal och goda relationer säkerställer vi att alla cirkelledare är väl insatta i Studiefrämjandets uppdrag, grundsyn och folkbildningens pedagogik.”

3. Studiefrämjandet stärker föreningslivets roll i samhället

 • ”Studiefrämjandet är en självklar samarbetspartner för föreningslivet.”
 • ”Tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer arbetar vi aktivt för att involvera och engagera människor som i dag står utanför föreningslivet.”
 • ”Studiefrämjandet erbjuder en partipolitiskt fackligt och religiöst obunden plattform för samverkan och bildning.”

4. Studiefrämjandet står för hållbarhet

 • ”Studiefrämjandet är en självklar aktör i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle.”
 • ”Vi lägger särskild vikt vid mångfald, jämlikhet och jämställdhet i vårt arbete (för social hållbarhet).”
 • ”Kunskap och medvetenhet om naturens ekosystem, biologisk mångfald och klimatförändringarna är centralt i vårt bildningsarbete för ekologisk hållbarhet.”

5. Hjärta och hjärna i Studiefrämjandet

 • ”Studiefrämjandet är en samlad organisation med gemensamt 'hjärta och hjärna'. Våra värderingar och vår kunskap genomsyrar allt vi gör.”
 • ”Vi är en transparent organisation som delar med oss av metoder och resultat. Vi berättar för omvärlden hur vi bidrar till en gynnsam samhällsutveckling.”
 • ”Med stort engagemang och bred kompetens skapar vi förutsättningar för att fler människor ges möjlighet att lära för livet, växa och ta plats
  i samhället.”

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom hållbar utveckling!

Ur Cirkeln nr 4 2021.