• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Så här tycker vi!

Vi ställde tre frågor till nio av ledamöterna i Studiefrämjandets förbundsstyrelse. Läs om vad folkbildning betyder för dem, vad de vill verka för i styrelsen och i vilka samhällsfrågor de tycker studieförbunden kan göra skillnad. (Ur Cirkeln nr 3 2021)

Vi ställde tre frågor till nio i Studiefrämjandets förbundsstyrelse, valda av stämman 2021.

 1. Vad betyder folkbildning för dig?
 2. Vad vill du verka för i förbundsstyrelsen?
 3. Någon samhällsfråga studieförbunden kan göra större skillnad?

Bertil Jonsson, 73 vice ordförande

BOR: Jordbruksfastighet i Lidköping.
SYSSELSÄTTNING: Pensionär med uppdrag i flera organisationer. Driver jordbruk.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Medlem i JUF och Jägareförbundet.
I STYRELSEN SEDAN: 2017.

 1. En möjlighet för människor att leva ett bra och meningsfullt liv. Och en väg in i ett demokratiskt samhällsengagemang.
 2. Dialog, ordning och reda och en balanserad ekonomi. Både centralt och lokalt måste vi hantera krympande intäkter. Läget är tufft, men vi ska klara det tillsammans.
 3. Vi måste visa politikerna att vi förtjänar våra anslag, genom att bidra till en bra samhällsutveckling. Med den flora med-lemsorganisationer studieförbunden har, särskilt Studiefrämjandet, vågar jag påstå att vi har en unik möjlighet att bli framgångsrika.

Erland Nylund, 29

BOR: Radhus i Stockholm.
SYSSELSÄTTNING: Ingenjörs- och språkstudent.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Queernördar och lajvföreningen Granland.
I STYRELSEN SEDAN: 2021.

 1. Ett sätt att tillsammans med andra växa som människa, i livet och i samhället.
 2. Förbättra det demokratiska samtalet i Studiefrämjandet. Jag vill också bidra till att utveckla digital folkbildning.
 3. I samhället finns ett överflöd av information, och även desinformation. Vi är dåliga på att värdera och skapa kunskap av all denna information. Här har studieförbunden en stor uppgift!

Katarina Ulfsparre, 57

BOR: Hus i Tyresö och på Gotland.
SYSSELSÄTTNING: IT-konsult.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Ordfö-rande för Riksförbundet Sveriges 4H.
I STYRELSEN SEDAN: 2021.

 1. Viktigt för att Sverige ska utvecklas som land, och att människor ska utvecklas genom hela livet. Ett komplement till skola och universitet.
 2. Jag vill att vi tillsammans ska lyfta organisationen. Min roll i styrelser är ofta att få processer och rutiner på plats – och att inspirera människor till handling.
 3. Vi lever längre och kommer att behöva arbeta längre, då behövs fortbildning genom hela livet. Det är också en stor uppgift att få in unga i arbetsliv och samhälle.

Kaj Sivervik, 41

BOR: Hyreslägenhet i Linköping.
SYSSELSÄTTNING: Driver ett musikbolag.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Kulturföreningen Gaphals i Linköping.
I STYRELSEN SEDAN: 2019.

 1. Att lära sig nytt och utveckla sig som människa genom hela livet. Folkbildning som ideologi är den enda ideologin man behöver i ett demokratiskt samhälle.
 2. Att modernisera folkbildningen och göra den mer tillgänglig. Vi pratar ofta om vissa målgrupper, men glömmer andra. Alla kan växa med hjälp av folkbildning.
 3. Utanförskapet växer i Sverige. Studieförbunden måste vara relevanta, även för dem vi inte når. Vi behöver vidga vår syn på vilka som är inkluderade i framtidens folkbildning. Fler ska känna sig hemma och engagera sig på alla nivåer i Studiefrämjandet.

Lovisa Roos, 24

BOR: Lägenhet i Stockholm.
SYSSELSÄTTNING: Ordförande för Fältbiologerna.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen.
I STYRELSEN SEDAN: 2019.

 1. Möten mellan människor som annars inte skulle ha mötts och lyssnat på varandra.
 2. Att vi ska vara ett inkluderande och demokratiskt studieförbund. Vi behöver visa unga att folkbildning och föreningsengagemang också är för dem.
 3. Hållbarhetsfrågorna är en utmaning för hela världen och så klart också för oss. Här går det att jobba på många olika sätt. Jag är glad att hållbarhet är en profilfråga i Studiefrämjandet.

Douglas Thisell, 72

BOR: Radhus i Lerum.
SYSSELSÄTTNING: Aktiv pensionär.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Jägareförbundet, bland annat.
I STYRELSEN SEDAN: 2019.

 1. Möjligheter för individen att tillägna sig kunskap av egen vilja och utifrån eget intresse.
 2. Vi ska vi arbeta hårt för att behålla våra offentliga bidrag. Vi i Studiefrämjandet måste också sträva åt samma håll. Vi kan tycka olika, men det får inte leda till låsning och splittring, så att vi glömmer varför vi finns till. Nu börjar vi knyta upp knutarna.
 3. Vi ska bli duktigare att visa omvärlden att vi gör nytta. Vi är bra på att berömma oss själva men fru Johansson på gatan måste också ha klart för sig varför studieförbunden behövs.

Allan Ljungqvist, 67

BOR: Hus i Hässleholm.
SYSSELSÄTTNING: Pensionär.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Tidigare i Friluftsfrämjandet och Sveriges Hundungdom. Numera Studiefrämjandet.
I STYRELSEN SEDAN: 2021.

 1. Alla människors möjligheter till kunskap och bildning.
 2. Vi består av självständiga avdelningar och ett riksförbund. I avdelningarna genomförs folkbildningen och deras behov ska styra vad riksförbundet ska göra. Först bestämmer vi uppdraget, sedan ger vi pengar till riksförbundet för att utföra det.
 3. Vi har en stor roll att spela för att invandrarna ska växa in i det svenska samhället. Det liknar den historiska uppgift som studieförbunden hade efter demokratins genombrott.

Linnea Björkman, 29

BOR: Villa i Boden.
SYSSELSÄTTNING: Områdeschef på Samhall.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Brukshundklubben.
I STYRELSEN SEDAN: 2021.

 1. Gemenskap! Att lära sig saker tillsammans. Jag tänker också på jämlikhet, att alla ska få möjligheter.
 2. Att få tillbaka förtroendet för studieförbunden, efter allt negativt som skrivits. Jag vill också arbeta för att vi ska fortsätta stötta och utveckla föreningslivet. Många lokala föreningar har svårt att engagera ideella, och där behövs vi.
 3. Miljöfrågan är större än någonsin och där måste vi finnas med. Sedan kan det vara små saker som också har betydelse
  i ett större sammanhang, som våra studiecirklar för föräldrar som är nya i Sverige.

Klas Qvarnström, 69

BOR: Lägenhet i Växjö.
SYSSELSÄTTNING: Pensionär.
FÖRENINGSENGAGEMANG: Friluftsfrämjandet.
I STYRELSEN SEDAN: 2021.

 1. Demokratiutveckling. Folkbildning är demokratins grund. Det här är varken nytt eller unikt, men utan folkbildning kommer inte vår demokrati att överleva.
 2. Anordnarskapet måste bli tydligare. Ett exempel: Vi syns inte på medlemsorganisationernas hemsidor. Många ser oss som ett anonymt hjälpsystem, så kan det inte vara. Anordnarskap är aktivt samarbete där vi båda syns och tar gemensamt ansvar.
 3. Miljöfrågorna! Nu börjar människor bli medvetna om klimatkrisen, då är det läge för studieförbunden att agera. Miljöfrågorna är komplexa och här behövs folkbildning, inför de stora samhällsförändringar vi står inför.

I förbundsstyrelsen ingår även Linus Råde som personalrepresentant med Siri Sandqvist som suppleant.

Ur Cirkeln nr 3 2021.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 17 september 2021