• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ord i tiden – autokratisering

Cirkeln spanar och förklarar. Denna gången har vi djupdykt i begreppet autokratisering.

"Folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin."

Så lyder det första syftet med statens stöd till studieförbunden. Autokratisering innebär precis det motsatta – nämligen att försvaga och avveckla demokratin. Och det är just vad som nu pågår i många av världens länder. Autokrati kommer från de grekiska orden auto (själv) och krati (härska).

Till skillnad från statskupper och revolutioner är autokratisering en smygande process där demokratiska fri- och rättigheter sakta men säkert urholkas. Det kan pågå utan att det demokratiska styrelseskicket med allmänna val avskaffas rakt av. I stället är det andra delar av demokratin som inskränks: Rättsväsendets oberoende hotas, exempelvis med politiskt styrda tillsättningar av domare.

Civilsamhällets och kulturens frihet och oberoende begränsas genom att offentliga anslag villkoras. Pressfriheten begränsas genom inskränkningar i vad som får skrivas, eller genom politisk styrning av statliga mediekanaler. Skyddet för minoriteter urholkas, till exempel genom att inskränka friheten för HBTQI-personer och etniska grupper.

Alla dessa demokratiska inskränkningar innebär att det blir allt svårare för en politisk opposition att verka fritt. Den som har makten behåller den. Det finns flera exempel på att detta nu sker, i länder som Polen, Ungern och inte minst Ryssland. Men tendenser till autokratisering möter också motstånd. Vårens protester i Israel för Högsta domstolens självständighet är ett exempel.

V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet studerar demokratins utveckling i världen. De har under flera års pekat på en tilltagande autokratisering i världen. Tendenserna är också att autokratiska ledare har blivit allt djärvare och inte bryr sig om vad andra tycker.

Men autokratisering kan väl inte hända här i Sverige, kanske du tänker. Det är nog bäst att vara vaksam, och följa vad som händer inom rättsväsendet, civilsamhället, pressfriheten och med skyddet för minoriteter.

Demokratin måste erövras av varje ny generation, lyder ett gammalt talesätt. Detta gäller nog fortfarande.

Ur Cirkeln nr 1 2023.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 29 april 2023