• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Nyttan växer med friheten (Ledare nr 2 2022)

Läs ledaren av Studiefrämjandets förbundsordförande Anna Håkansson.

Folkbildning är ingen het fråga i den politiska debatten. Som du ser i det här numret av Cirkeln har studieförbund och folkhögskolor ett brett stöd bland de politiska partierna. Kanske har vi med åren blivit lite bortskämda av allt beröm, och av ett statligt stöd som visserligen inte ökat i takt med kostnadsutvecklingen, men heller inte ifrågasätts särskilt mycket.

Det är bra att regeringen nu tillsätter en folkbildningsutredning. Det var tio år sedan sist och det behövs att med jämna mellanrum gå på djupet med folkbildningens roll och betydelse i samhället. Att Christer Nylander, kulturpolitiker från liberalerna, ska leda arbetet är också bra. Genom att utse en utredare från det andra politiska blocket har utredningen en chans att överleva och få arbeta vidare, även efter ett eventuellt regeringsskifte.

Christer Nylander har redan pekat ut några knepigheter att fundera över. Bland annat ska folkbildningens frihet och självständighet balanseras, mot politikens krav på kontroll och mot viljan att styra vad vi i studieförbunden ska göra för pengarna.

För mig handlar inte friheten om att få ”bestämma själv”, utan om insikten att nyttan vi kan göra i samhället växer med friheten. Men, och det är ett viktigt men, det gäller bara så länge vi själva har kraft och förmåga att axla friheten. Här har du som verkar i Studiefrämjandet en nyckelroll, vare sig du är cirkelledare, förtroendevald eller anställd.

Vi måste tillsammans öppna alla våra sinnen och se vart samhället är på väg. Vi ska finnas där behoven är som störst och där vi, med folkbildningens idéer som grund, kan göra störst skillnad. Vi måste helt enkelt prioritera.

Nu drar hösten igång med mängder av spännande folkbildning. När jag just nu tittar på vår webbplats ser jag nära 2 000 kurser, studiecirklar och evenemang över hela landet. En spännande tid väntar!

/Anna Håkansson, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 2 2022.

  • Text: Anna Håkansson
  • Senast ändrad: 1 september 2022