• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ny folkbildningsproposition

Ni är viktiga och gör ett bra jobb – men vi vill veta mer om vad ni gör. Så kan man sammanfatta den nya folkbildningspropositionen ”Allas kunskap – allas bildning”. (Ur Cirkeln nr 2 2014)

Förslaget innehåller inga dramatiska förändringar. Snarare en bekräftelse på att regeringen ser positivt på studieförbund och folkhögskolor. Några nyheter finns:

  • Regeringen vill införa ett mål för folkbildningspolitiken. Något sådant finns inte i dag. Målet ska vara: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
  • Förslaget signalerar vikten av att folkbildningen når alla grupper i samhället. Ordet mångfald skrivs in i det andra syftet med statens stöd till folkbildningen.
  • En ny modell för att utvärdera folkbildningen föreslås. Den ska bli mer oberoende och samordnas av myndigheten Statskontoret.

– Folkbildningen har hjälpt människor att komma vidare och få nya chanser. Det behövs mer än någonsin. Om folkbildningen fortsätter göra det jobbet är jag både stolt och nöjd, säger Maria Arnholm (fp), den minister som ansvarar för folkbildningsfrågorna.

Staten bidrar varje år med cirka 3,5 miljarder kronor till verksamhet i studieförbund och folkhögskolor. Propositionen kommer att behandlas av riksdagen.

Läs hela folkbildningspropositionen här!

STATENS FYRA SYFTEN – MED MÅNGFALDSTILLÄGG

Statens fyra syften med stödet till folkbildningen – där regeringens förslag innebär att ordet ”en mångfald” förs till:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhället.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ur Cirkeln nr 2 2014.