• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Motionerat om studieförbund och folkbildning

I oktober avslutades allmänna motionstiden i riksdagen för året 2021/22. I år lämnades hela 4 150 motioner in, fler än någonsin tidigare. Studieförbund och folkbildning berörs i flera motioner. Här är ett urval. (Ur Cirkeln nr 4 2021)

Utred Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet verkar inte kunna sköta sitt uppdrag, menar Ann-Sofi Alm (M). Det bör utredas om hur en statlig myndighet kan ta över ansvaret för att betala ut och granska statsbidragen till folkbildningen. Motion 2021/22:3630.

Demokratiutvecklingspengar

Föreningsrörelsen, däribland studieförbunden, ”är bäst på demokratiutveckling och bör då uppmärksammas för sitt arbete man gjort och gör framåt”, menar Mikael Larsson (C) och föreslår en utredning om hur föreningsrörelsen kan tillföras pengar för demokratiarbetet. Motion 2021/22:210.

Folkbildningsrådet ”problematiskt”

Cassandra Sundin med flera (SD) menar att det är problematiskt att studieförbund och folkhögskolor, genom Folkbildningsrådet, fördelar statsbidrag till sig själva. En oberoende aktör bör i stället fördela pengarna. Motionärerna anser inte heller att folkhögskolorna ska vara ett ”reservkomvux” och vill begränsa antalet platser på folkhögskolans allmän kurs. Motion 2021/22:2502.

Offentliga bidrag till extremism

Det är rubriken på en motion från Micael Oscarsson (KD). I motionen riktas skarp kritik mot Studieförbundet Ibn Rushd, bland annat utifrån rapporter i olika medier. En utredning för att få en heltäckande bild av fusket inom studieförbunden föreslås. Motion 2021/22:2785.

Folkbildning – demokratins självförsvar

”Vi behöver mer folkbildning och inte mindre”, skriver Caroline Hermansson med flera (S). I motionen konstateras att kommuners och regioners stöd till folkbildningen har minskat under lång tid, vilket riskerar att försvaga demokratin, kulturlivet och öka utbildningsklyftorna. Motion 2021/22:3090.

Inga pengar till Folkbildningsrådet

”Det finns ingen som helst anledning att vuxna människors hobbyer ska finansieras med skattepengar”, menar Boriana Åberg (M). I motionen förslås att se över möjligheten att stoppa den statliga finansieringen av Folkbildningsrådet och att låta ”studieförbunden fungera under marknadsmässiga villkor”. Motion 2021/22:3284.

Grönt kunskapslyft

Det behövs ett grönt kunskapslyft för att öka takten och rättvisan i klimatomställningen, menar Mattias Vepsä (S). Folkrörelser, studieförbund och folkhögskolor har en viktig roll och bör ges förutsättningar att medverka i detta arbete. Motion 2021/22:4027.

Folkbildning för ett starkare samhälle

Det krävs ett nationellt initiativ för att värna studieförbunden och folkhögskolorna över hela landet, menar Mats Berglund med flera (MP). I dag ifrågasätts och misstänkliggörs folkbildningen, menar motionärerna som skriver att: ”Miljöpartiet värnar, värdesätter och litar på folkbildningen.” Motion 2021/22:419:07.

Studieförbunden – unik roll

Roland Utbult med flera (KD) menar att studieförbunden ”har en unik roll i integrationsarbetet” och att det är ”oroande när kommuner inte anser sig ha råd att prioritera folkbildningen”. Det är dock viktigt att Folkbildsrådet och andra aktörer fortsätter arbetet med att komma till rätta med ”fel och fusk inom studieförbunden”. Motion 2021/22:4162.

Ur Cirkeln nr 4 2021.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 14 december 2021