• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2021

Folkbildningen är i förändring. Det är temat för detta nummers ledare, skriven av Bertil Jonsson, vice förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Förändring pågår

Folkbildningen är i stor förändring, på flera sätt. Det mest påtagliga har vi alla märkt, att vi under pandemin umgåtts mycket mer digitalt än tidigare, även i Studiefrämjandet.

Vi deltar nu i debatten om studieförbundens framtida villkor. Den startade efter att problemen på Järvafältet i Stockholm uppdagades, med oegentligheter i studieförbundens hantering av statsbidrag. Nu är förändrade statsbidragsregler på gång från 1 januari 2024. Diskussionen kring utformningen har börjat. Vår förhoppning är att man nu lämnar den osunda volymjakten, som är en direkt följd av att statsbidraget till studieförbunden fördelas utifrån mängden verksamhet. I stället förespråkar vi ett system som ger långsiktig stabilitet. Det tjänar alla på och det inger förtroende i vår omvärld.

Också Studiefrämjandet är i förändring. Det gedigna arbete som gjorts de senaste åren – Strategi 2131 – ger oss en bra grund att stå på. Vi har nu en tydlig bild, både av Studiefrämjandets nuläge och en fingervisning om vart vi är på väg. Det är inga snabba, omvälvande förändringar som sker. Men vi ser tydligt nödvändigheten av och värdet i allt arbete ute i avdelningarna; av cirkelledare, förtroendevalda och vår personal.

Avdelningarna och riksförbundet ska arbeta tillsammans för att nå än bättre resultat och driva utvecklingen av vår folkbildning framåt. Vi ska se och tillgodose behoven hos våra medlemsorganisationer. Alla vi som verkar i Studiefrämjandet ska vara stolta över den verksamhet som genomförs. Våra cirkeldeltagare kan vittna om vår höga kvalitet och om vårt goda samarbetsklimat.

Allt detta kan tyckas vara ambitiöst, men det är möjligt. Men givetvis måste arbetet vara planerat och målinriktat. Viktigast av allt är att genomföra god folkbildningsverksamhet över hela landet. Gärna i stor omfattning, men med de kvalitetsmål vi har i dag och med kravet på ett tydligt anordnarskap i allt. Vi vet att det krävs förändringsbenägenhet, utbildning och kreativitet framöver.
Tillsammans kan vi.

/Bertil Jonsson, vice förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 4 2021.