• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare: Frigör resurser för folkbildning

Läs ledaren av Studiefrämjandets förbundsordförande Anna Håkansson.

”Studiefrämjandet är ett studieförbund som med bred folkbildningsverksamhet möter människors behov av och intresse för lärande och gemenskap.”

Så lyder första punkten i våra stadgar. Att möta människors behov av folkbildning är vårt syfte eller, som man ibland säger, ”meningen med föreningen”. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att uppfylla detta syfte?

För mig som förbundsordförande är den frågan viktigast av alla.
Studiefrämjandets pengar kommer främst från det offentliga, det mesta från staten. Regeringens besked i höstas var att anslagen till studieförbunden kommande tre år ska minska med en tredjedel. Det är väldigt mycket!

Beslutet får stora konsekvenser. Sverige behöver mer och bättre folkbildning, inte mindre. Vi fortsätter argumentera för, och visa i handling, att folkbildning är en god samhällsinvestering.

I detta allvarliga ekonomiska läge måste vi forma en organisation som frigör så mycket resurser som möjligt till folkbildningsverksamheten. Det är också vad den organisationsöversyn vi nu genomför ytterst handlar om.

En viktig fråga i översynen är om Studiefrämjandet i framtiden ska vara en juridisk person eller som idag, med ett antal självständiga avdelningar. Frågan kommer att behandlas på den extra förbundsstämma i juni som förbundsstyrelsen har beslutat att kalla till.

Oavsett hur det blir, är det min övertygelse att lokal folkbildningsverksamhet inte kan toppstyras. Det fungerar inte, och går emot stadgarnas ord om att möta människors behov av och intresse för lärande och gemenskap. Behoven av folkbildning skiftar, och det måste finnas lokalt handlingsutrymme att möta dessa behov. Studiefrämjandet ska alltid ha fötterna på jorden, finnas nära människor och föreningar.

Förändringar kan väcka oro, de rymmer både möjligheter och risker. Det krävs noggranna överväganden innan beslut. Medlemsorganisationer, förtroendevalda och medarbetare har under hösten och vintern medverkat i organisationsöversynen, och i samtalen om framtidens Studiefrämjandet. Därefter fattas beslut i god demokratisk ordning.

/Anna Håkansson, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 1 2024.

  • Text: Anna Håkansson
  • Senast ändrad: 15 mars 2024